Foto: Hans Prinsen AlgemeenOpinie

‘Verbrede landbouw doet het verrassend goed’

Het gaat goed met de multifunctionele landbouw (MFL). De omzet groeit gestaag maar flink door, blijkt uit de laatste inventarisatie door Wageningen UR. Een kwart van de boeren doet aan een of andere vorm van verbreding.

In tijden met de nadruk op schaalvergroting, specialisatie en (kapitaals)intensivering is dit eigenlijk een wonderlijke, bijna tegendraadse ontwikkeling. Het bewijst dat het agrarisch ondernemerschap nog altijd zeer divers en bont van kleur is. Gelukkig maar. In diversiteit liggen ook veerkracht en vernieuwingskracht besloten.

Goed nieuws dus, en een prima initiatief om een platform op te richten dat helpt bij de verdere ontwikkeling van de verbrede landbouw. Knelpunten wegnemen in de financiering en regelgeving is erg nodig.

Geen alleenrecht

Toch is ook een kleine ‘maar’ op zijn plaats. De multifunctionele landbouw heeft de neiging zichzelf een beetje te overschreeuwen, waardoor het lijkt alsof iedereen die niet verbreedt het niet goed doet. Zo is er de claim van het platform dat MFL ‘bij uitstek laat zien hoe de agrarische sector een bijdrage levert aan een volhoudbaar voedselsysteem’.

De verbrede landbouw heeft niet het alleenrecht op duurzaamheid of ‘volhoudbaarheid’

Ja, voor het (subsidie-afhankelijke) agrarisch natuurbeheer geldt dat zeker. Andere takken van MFL zijn vooral goed voor de betrokken bedrijven zelf, en wellicht ook voor de goede naam van de sector. Maar de verbrede landbouw heeft niet het alleenrecht op duurzaamheid of ‘volhoudbaarheid’.

Beheer
WP Admin