AlgemeenNieuws

Verbeek bezorgt AgruniekRijnvallei verlies

Wageningen – De agrarische coöperatie AgruniekRijnvallei heeft in 2014 €3 miljoen verlies geleden. Het verlies komt op het conto van dochterbedrijven Verbeek en AR bedrijfstechniek.

De totale veevoeromzet bleef nagenoeg gelijk, de omzet met meststoffen steeg met 9,5 procent en de omzet gewasbeschermingsmiddelen met 5 procent. In het eerste kwartaal van 2015 verkocht AgruniekRijnvallei 4 procent meer mengvoer.

AgruniekRijnvallei keert over 2014 €7,4 miljoen aan korting uit. Een jaar eerder was dit €6,4 miljoen. De korting bestaat uit de nog uit te keren prijsreductie, het Extra AgruniekRijnvallei-voordeel en bonus-, betalings- en ledenkorting. De prijsreductie bedraagt €2 per ton afgenomen mengvoer en 2,5 procent over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen.

De coöperatie verkocht ruim 625.000 ton veevoer, 3.000 ton minder dan een jaar eerder. De financiële omzet daalde vooral door lagere grondstofprijzen die zijn doorgegeven aan klanten met €23 miljoen tot ruim €287 miljoen. Omdat Verbeek niet meer in de consolidatie wordt opgenomen, is de solvabiliteit gestegen tot 71 procent. Het aantal leden steeg van 2.271 tot 2.324.

Directeur Martin Grift zegt dat AgruniekRijnvallei diverse maatregelen heeft genomen om het tij te keren. Zo is het aantal werknemers van broederij Verbeek teruggebracht van 125 naar circa 80 en zijn de logistiek en de dierenartsenpost van Verbeek uitbesteed. Bovendien is een deel van de broederij verkocht aan het Franse Groupe Grimaud.

Het onderdeel dat bedrijfstechnische projecten realiseert, is overgedragen aan Brunekreef Techniek. Grift zegt open te staan voor overnames of samenwerkingen, maar benadrukt dat er geen noodzaak is of gesprekken lopen. Met de huidige omvang kan het bedrijf volgens Grift uitstekend kennis en kwaliteit waarborgen.

Beheer
WP Admin