Foto: Mark Pasveer RundveeFoto

Veel extra melk compenseert onderbezetting

Maatschap de Kam-van Berkum bouwde 3 jaar geleden nieuw voor 240 melkkoeien en zette sterk in op automatisering. De melkproductie nam een vlucht.

Een Lely-voeraanschuifrobot schuift het voer om de 2 uur aan. De Kam merkt dat er door alle automatisering veel rust in de stal is. Qua drukte zijn de pieken er uit.

Bram (35) en Suze (37) de Kam wonen met hun kinderen Frea (4) en Atse (1) in Aldeboarn (Fr.). Bram heeft in maatschap met zijn ouders Jan (61) en Sieuwke (57) een veebedrijf met 205 melkkoeien, 100 stuks jongvee en 130 hectare land. De Kam heeft ook een vaste medewerker, Ulbe Strikwerda. - Foto's: Mark Pasveer

Maatschap De Kam-Van Berkum nam in het voorjaar van 2015 een nieuwe stal voor 240 melkkoeien in gebruik. Automatisering stond centraal. De maatschap koos voor 4 melkrobots, 2 mestrobots en een voeraanschuifrobot.

Een fraai overzicht van de stal. De Kam boekt er goede resultaten. De melkproductie nam een enorme vlucht en steeg van 9.000 tot 11.500 liter per jaar. Naast automatisering investeerde de Kam veel in comfort, licht en ventilatie.

In de afgelopen 3 jaar deed de Kam één aanpassing. De waterbakken zijn 20 centimeter verlaagd. Een idee van de adviseur. De koeien kwamen met hun keel te veel tegen de rand van de bak aan. Overigens is de bezettingsgraad in deze stal nog maar 85%.

Fosfaatregelgeving raakte dit bedrijf. Al had het zeker slechter gekund. Op de peildatum van 2 juli 2015 waren er 190 melkkoeien en 160 stuks jongvee. Op het hoogtepunt waren er 215 melkkoeien. Er moest vee weg. En dat was vooral jongvee.

De Kam ging altijd van een vaste strategie uit: een bedrijf dat in balans is. Groei ging samen met grondgebondenheid. Fosfaat was daarom een tegenvaller. Toch heeft de huidige onderbezetting financieel geen grote gevolgen.

De Kam kocht begin dit jaar fosfaatrechten voor 5 koeien en doet het nu met 205 melkkoeien net zo goed als met de 'begrote' 240 dieren. Dat heeft alles met de hoge melkproductie te maken.

In de afgelopen 3 jaar zijn details steeds meer gaan kloppen. Het lukt steeds beter om graslandmanagement, ruwvoerwinning en een goed gemengd rantsoen te optimaliseren. Met een hogere ruwvoerkwaliteit tot gevolg. Ook is er nu een betere opstartbrok.

Qua gezondheid gaat het al lange tijd erg goed in de stal. In het begin was er wel een klebsiella-uitbraak. Dat kostte De Kam ongeveer 10 koeien. De waarschijnlijke oorzaak: aangekochte tomaten- en paprikaplanten waarmee de boxen toen gevuld werden.

Aan beide kanten van de voergang staan 2 Lely-melkrobots. De Kam noteert gemiddeld 3,3 melkingen per dag en zou vanwege de arbeidsbesparing en flexibiliteit niet meer terugwillen. Alle separatiehokken bevinden zich achter de robots.

De koeien lopen op een emissiearme Eco-vloer. Die wordt schoongehouden door twee mestrobots met een sproeisysteem. Door het diepstrooisel in de boxen hebben die robots het wat zwaarder, maar ze redden zich er goed mee, merkt De Kam.

Een detail van de vloer. De roosters bestaan uit beton en rubber. Beter voor de koeien, stelt De Kam. Ze hebben grip en er zijn geen scherpe randjes. In de oude situatie liepen de dieren op een dichte vloer met mestschuif. Dat was minder optimaal.

De koeien liggen in zogenoemde vrijligboxen. Dat zijn boxen waarin koeien door een kunststof buis en een gebogen schoftboom precies 'gestuurd' worden. Zo gaan ze mooi recht liggen en stoten ze nergens tegen aan. De koeien staan ook vlotter op.

Hier is goed te zien dat de koeien mooi recht liggen.

Achterin de stal staat deze mestscheider. Het diepstrooisel ervan strooit De Kam 2 keer per week in met een minishovel. Dat kost hem slechts een halfuur per keer.

De boxen met diepstrooisel vragen sowieso weinig tijd. De boxen blijven mooi vlak en schoon en doordat de koeien goed liggen, belandt er ook weinig mest in.

De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Een van de vaste punten was een klimaatcomputer. Die stuurt de 2,5 meter hoge ventilatiegordijnen in de zijkanten aan. Dat gebeurt op basis van regen, windsnelheid en -richting.

Het ruime strohok voor de close upkoeien bevindt zich in de oude stal.

De Kam kan bijna alle mest op eigen land kwijt. Jaarlijks houdt hij 300 kuub mest over. Die mest gaat naar een andere boer uit de regio. Het meeste landwerk doet de familie de Kam overigens zelf.

Beheer
WP Admin