RundveeNieuws

Veehouder mag kalf zelf blijven onthoornen

Den Haag – Veehouders mogen zelf kalveren blijven onthoornen, mits dit onder aanwijzing van de dierenarts gebeurt nadat een dierenarts de kalveren heeft verdoofd.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ziet geen reden om deze ingreep verplicht door dierenartsen uit te laten voeren. Daarnaast wil Dijksma pijnbestrijding na het onthoornen van kalveren niet wettelijk verplicht stellen. Verdoving bij de ingreep zelf is wel wettelijk verplicht.  Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Dijksma heeft er de voorkeur voor dat de sector haar  verantwoordelijkheid neemt en op basis van vrijwilligheid aan pijnbestrijding na het onthoornen doet. Dat heeft volgens haar al effect, omdat blijkt dat 80 procent van de veehouders aan pijnbestrijding doet, al is dat wat haar betreft nog niet het eindstation.

De PvdD pleit voor een verbod op het onthoornen van kalveren. Daar wil Dijksma niet aan, omdat dit onthoornen in de melkveehouderij gebeurt vanwege veiligheidsoverwegingen. Dijksma heeft wel met de sector afgesproken dat er wordt ingezet op alternatieven. Zo werkt de sector aan het versneld invoeren van hoornloze dieren en het ontwikkelen van andere houderijsystemen waardoor onthoornen minder noodzakelijk wordt. In 2018 wordt hierover een tussenevaluatie gemaakt.

Beheer
WP Admin