De bigproductie verhogen door meer dieren groot te brengen, is het uitgangspunt bij German Genetic. - Foto: Hans Prinsen VarkensNieuws

Varkensstamboek stuurt voortaan op opfokrendement

De zeugen van de Duitse fokkerijorganisatie German Genetic krijgen voortaan een cijfer voor hun moedereigenschappen.

Alle raszuivere dieren van het Duits Landras en het Duitse York-varken hebben een zogeheten maternaal-factor. Deze factor heeft direct effect op de moedereigenschappen van F1-zeugen. De factor wordt bepaald aan de hand van vier factoren, die het stamboek genetisch kan onderbouwen, vertelt algemeen directeur Jörg Sauter van German Genetic. De vier factoren:

  1. gespeend in de eerste worp

  2. gespeend in de volgende worpen

  3. opfokeffeciency in de eerste worp

  4. opfokefficiency in volgende worpen

Liever sociale zeugen dan nog meer biggen

Een opfokefficiency van 100 betekent dat een zeug al haar biggen grootbrengt. German Genetic claimt dat het wereldwijd de eerste fokkerijorganisatie is die hun raszuivere dieren op deze wijze classificeert en de resultaten zichtbaar maakt. Volgens Sauter ligt het meer voor de hand om te fokken op moedereigenschappen en gemakkelijk te hanteren, sociale zeugen, dan op meer biggen. Het aantal biggen per worp is hoog genoeg. Productiestijging moet volgens hem vooral komen door meer biggen groot te brengen per zeug.

German Genetic in buurlanden

German Genetic heeft beren op drie ki-stations in België en bij het Duitse GFS, vlakbij Münster, dat ook zaken doet in Nederland. Sauter betoogt dat hun genetica ook een optie is voor varkenshouders die de opfokefficiency van hun zeugenstapel kortstondig een impuls willen geven.

Beheer
WP Admin