VarkensNieuws

Varkenshouders: nú het moment voor collectief

Zwolle – Varkenshouders zijn positief over de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en vinden het nú het moment om een collectief te vormen. Dat zegt Henk Boelrijk, secretaris vakgroep varkenshouderij van LTO-Noord. Boelrijk ving deze geluiden op tijdens de Praatcafés over de toekomst van de varkenshouderij, die LTO Noord organiseert voor zijn leden.

Vooral het idee om via de POV het aanbod te regelen en zodoende de marktpositie van de varkenshouder te verbeteren, spreekt de cafébezoekers erg aan. Boelrijk: “varkenshouders willen de grenzen opzoeken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de mededingswetgeving.”

Boelrijk erkent dat veel vragen zijn over de weg die leidt naar het bereiken van de doelen en dat de boeren veel beren op de weg zien. “Er is ook aarzeling of de doelen worden gehaald.” Niettemin is iedereen overtuigd van de noodzaak dat het anders moet.

Naast de discussie of de slechte opbrengstprijzen van varkens is ook gesproken over het houden van beren. De varkenshouders willen beren blijven houden, stelt Boelrijk. De opvatting op de avonden is dat slachterijen moeten zorgen voor goede detectie van stinkers en hun afnemers juist voorlichten over het berenvlees. Er is volgens de boeren geen berenoverschot.

Donderdag is de laatste ledenbijeenkomst, in het Utrechtse Montfoort.

Beheer
WP Admin