VarkensNieuws

‘Varkenshouderij moet voorsprong vasthouden’

Kopenhagen – “Om toekomstbestendig te blijven is het nodig dat de varkenshouderij in Noordwest-Europa zijn voorsprong in productiviteit weet vast te houden.” Dat zegt Klaus Jørgensen, de nieuwe directeur markt van de Deense varkenshouderijorganisatie Danish Pig Reseach Centre (DPRC), eigenaar van de DanAvl-genetica.

Jørgensen benadrukt dat gelijktijdig met productiviteit oog moet zijn voor dierenwelzijn en milieu. “Draagvlak in de maatschappij moet je verdienen.” De Deen is van mening dat in eigen land productiestijging én verbetering van het dierenwelzijn en milieudoelen in balans zijn. Dat is te danken aan een hoog kennisniveau binnen de sector, zegt hij.

Grote kansen voor de varkenshouderij in dit deel van Europa ziet Jørgensen in het produceren van goed vlees, tegen een concurrerende  prijs en met een extreem hoog niveau op het terrein van voedselveiligheid. “Zonder twijfel neemt het bewustzijn onder consumenten toe over wat zij eten. Het is belangrijk daarop in te spelen.”

Om varkensvlees aantrekkelijk te houden, ligt er overigens een uitdaging voor de hele keten, vindt Jørgensen, van voersector tot slachterijen en retail. Er moet bereidheid zijn om te willen innoveren en het invoeren van nieuwe technieken of specificaties om ons product aantrekkelijk te houden voor de markt. Maar dat kan alleen als er voldoende wordt verdiend in de keten.

Jørgensen vermoedt dat schaalvergroting en verdergaande specialisatie ook de komende jaren het beeld blijven bepalen van de varkenshouderij.

> Jørgensen is hoofdspreker op het symposium Ondernemen in de varkenshouderij, op 7 oktober in Arnhem.

Beheer
WP Admin