Pieter van Vollenhoven - Foto: ANP AlgemeenAchtergrond

Van Vollenhoven wil onafhankelijke overheidsinspectie na Q-koorts

Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, vindt dat overheidsinspecties onafhankelijk moeten worden van bestuur en beleid.

Gelet op alle gebeurtenissen zoals Q-koorts, de risico’s in de vleessector en bijvoorbeeld de problemen bij de reactor in Petten en bij Dupont, moet er een onafhankelijke nationale inspectie komen, vindt Van Vollenhoven. Hij pleit ervoor de instantie dezelfde structuur te geven als de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, met daarin drie permanente raadsleden die per onderzoek worden aangevuld met buitengewone raadsleden met kennis over het betreffende onderzoek.

Van Vollenhoven pleitte in 2010 al voor een breder onderzoek naar Q-koorts. Hij vindt dat de overheid zich destijds anders had moeten opstellen. Van Vollenhoven vindt het merkwaardig dat boeren wel financiële compensatie kregen voor de schade, en Q-koortspatiënten niet.

Volksgezondheid en belangen veehouderij

Van Vollenhoven doet zijn uitspraken naar aanleiding van een uitzending van Zembla waarin Roel Coutinho, oud-directeur Infectieziekten van het RIVM, zegt dat er bij een nieuwe uitbraak geen garantie is dat de volksgezondheid nu voorrang krijgt boven de belangen van de veehouderij. Coutinho kon tijdens de Q-koortsepidemie in zijn positie als directeur van het Centrum Infectiebestrijding geen maatregelen afdwingen, omdat Volksgezondheid niets te vertellen heeft over de veehouderij. Hoewel de samenwerking is verbeterd, vindt Coutinho het nog steeds een bezwaar dat niet één ministerie de regie heeft.

Sinds de uitbraak van Q-koorts hebben de ministeries van volksgezondheid (VWS) en Economische Zaken (EZ) een nieuwe werkwijze in het leven geroepen. Hierbij nemen VWS en EZ besluiten over het eigen beleidsterrein. “Het belang van de volksgezondheid staat voor beide bewindslieden voorop. De regelgeving biedt voldoende mogelijkheid voor de verantwoordelijke bewindspersonen om maatregelen te nemen, waarbij de minister van VWS mee besluit op het terrein van het ministerie van EZ en andersom”, aldus minister Schippers (Volksgezondheid) vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer.

Reacties na uitzending Zembla

Het ministerie van volksgezondheid en het RIVM willen eerst de uitzending van Zembla afwachten voordat ze reactie geven op de uitingen van Coutinho.

Bij de Q-koortsepidemie werden bij het RIVM meer dan 2.000 humane besmettingen geregistreerd. 74 mensen overleden met Q-koorts. Meer dan honderd geitenbedrijven werden officieel besmet verklaard met Q-koorts, bij 89 bedrijven werden geiten geruimd.

Voormalig geitenhouder Ron Grooten uit het Limburgse Voerendaal wordt in de eerdergenoemde Zembla-uitzending beschuldigd van het verzwijgen van een Q-koortsuitbraak op zijn geitenbedrijf met zorgtak. De ondernemer zou de uitbraak enkele weken stil hebben willen houden, tot het bedrijf officieel besmet werd verklaard. Bezoekers van het bedrijf kregen Q-koorts. Grooten wil op dit moment nog niet reageren op de beschuldiging.

Beheer
WP Admin