Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van Veldhoven werkt aan meer ruimte voor test met nieuwe stalsystemen

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) wordt mogelijk aangepast, om meer ruimte te bieden voor proeven met innovatieve deeltechnieken.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt of het mogelijk is belemmeringen weg te nemen, die nu worden ervaren bij de ontwikkeling van stalsystemen of onderdelen daarvan.

Volgend jaar duidelijkheid

De staatssecretaris wil begin volgend jaar duidelijkheid hebben over de mogelijke oplossingen voor problemen die stallenbouwers, veehouders, fabrikanten van luchtwassers en andere ondernemers ervaren.

Lastige procedure

De procedure die moet worden gevolgd om een stalconcept op de Rav-lijst te krijgen, is lastig en kan oplopen tot 20 weken. Van Veldhoven zegt dat het nodig is innovatieve ondernemers actiever te ondersteunen, zodat ze alle informatie goed aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daar ligt volgens de staatssecretaris vooral een rol voor bedrijfsadviseurs.

Voorleggen en publiceren nieuwe systemen

Een van de problemen is dat de regeling vereist dat nieuwe systemen worden voorgelegd en gepubliceerd. Dat maakt het mogelijk dat nieuwe systemen worden nagebouwd. De staatssecretaris zegt dat er wel mogelijkheden zijn om bepaalde systemen te certificeren, waarbij een systeem nadrukkelijk wordt gekoppeld aan één fabrikant. Van die mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik gemaakt.

Beheer
WP Admin