Premium
Loonbedrijf Kuunders haalt mest op bij één van de bij Kumac aangesloten varkensbedrijven. - Foto: Bert Jansen AlgemeenAchtergrond

Van mestoverschot verwerken naar toegevoegde waarde

Reacties

  1. Naast 170 kg zuivere stikstof uit organische mest hebben de meeste teelten nog 130 kg N extra nodig. Je kunt die 130 kg met heel veel kosten uit organische mest halen maar ook gewoon als extra mest toevoegen. Derogatie tot 300 kg N dus. Met de afspraak dat nederland afziet van stikstofkunstmest moet dat mogelijk zijn. Met daarnaast de afspraak dat mestgebruik alleen mag in het voorjaar.

Beheer
WP Admin