Foto: ANP AkkerbouwOpinie

‘Uniforme EU-aanpak plantenziekten is zegen’

Per januari van dit jaar vergoedt een soort Europees plantgezondheidsfonds de helft van de schade, indien deze is veroorzaakt door een quarantaine-organisme. Het gaat dan om het verlies aan marktwaarde voor telers, handelaren en verwerkers. Brussel laat het aan de lidstaten of de sectoren over of de rest wordt aangevuld.

Daarnaast gaat de EU vanaf december 2019 de aanpak en monitoring van plantaardige ziekten in alle lidstaten gelijktrekken, zoals het verplicht opstellen van draaiboeken en een intensievere controle. Het laatste is bijvoorbeeld van belang bij het chitwoodi-aaltje. Nederland controleert hierop zeer intensief en registreert hierdoor alsmaar groeiende besmettingshaarden. Andere landen controleren niet of nauwelijks en lijken zo veilig.

Eenduidige aanpak

Het is voor de Nederlandse akkerbouw, die zeer afhankelijk is van export, een goede zaak dat de EU zorgt voor een eenduidige aanpak van plantenziekten. Het voorkomt insleep van exotische, gevaarlijke ziekten. Omgekeerd is het een kwaliteitsborging voor de Nederlandse export. Er is veel kritiek mogelijk op de EU, maar voor een exporterend en importerend land als Nederland is het een zegen dat de aanpak van ziekten wordt geharmoniseerd in alle lidstaten.

Beheer
WP Admin