Foto: Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

Uitzondering meldplicht grondbewerking voor boeren geregeld

Agrarische werkzaamheden worden per 1 juli uitgezonderd van de wet die verplicht om graafwerkzaamheden te melden.

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft het besluit met de uitzondering gepubliceerd.

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) verplicht iedereen melding te maken van graafwerkzaamheden. De uitzondering die de staatssecretaris nu invoert geldt voor werkzaamheden tot een diepte van een halve meter onder het maaiveld.

De vrijstelling heeft meer voeten in aarde gehad, dan aanvankelijk voorzien, omdat sommige netbeheerders er niet gerust op waren dat er geen schade zou kunnen ontstaan. Boeren konden op grond van een gedoogconstructie nu ook al werkzaamheden verrichten in de grond, zonder een meldplicht.

Niet of nauwelijks schade

Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gebleken dat er niet of nauwelijks schade is geweest als gevolg van ondiepe graafwerkzaamheden bij de reguliere agrarische bedrijfsvoering in eigen grond of grond in eigen beheer met een landbouwbestemming. In gevallen waar wel schade ontstond, was er sprake van drainagewerkzaamheden. “Dit was bijvoorbeeld het geval bij het incident bij Vlake in 2010 waar sprake was van lekkage van een ruwe-aardolieleiding veroorzaakt door een drainage”, aldus Keijzer.

De staatssecretaris zegt dat boeren over voldoende kennis beschikken over de ligging van kabels en leidingen in hun grond, waar ze jaarlijks op werken.

Beheer
WP Admin