Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Uienteelt in veranderend klimaat

De landelijke uiendag die bij AIKC Rusthoeve Colijnsplaat gehouden is, had in 2019 als thema ‘Uienteelt in veranderend klimaat’. Naast een veranderend klimaat hebben telers ook te maken afnemende beschikbaarheid van chemische middelen, ook daarvoor was aandacht in proeven en demo’s.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Naast alle proeven zijn ook rassendemo s van de zaadbedrijven op de landelijke uiendag in Colijnsplaat een belangrijke bron van informatie. - Foto's: Anton Dingemanse

Uiteindelijk gaat het er toch om hoe je de uien uit de grond krijgt met zo weinig mogelijk schade aan bodem en product. Met deze MacLouis-rooier voorop de trekker worden met aangedreven schijven de buitenste rijen uien gerooid en naar het midden gevoerd. De rooier achteraan hoeft alleen noch de binnenste rijen te rooien. Het rooien kan nu met brede banden gebeuren.

Een andere mogelijkheid is de weerbaarheid van de plant verhogen. Hier werd een Olmix-plantversterker in plantuien toegepast. De foto is gemaakt toen de uien gingen strijken. Links niet behandeld en rechts behandeld. Doordat de behandelde uien later gaan strijken groeien ze langer door.

Door het wegvallen van chemische middelen moet de teler op zoek naar andere mogelijkheden om zijn gewas te beschermen. Biostimulanten kunnen daar een rol in spelen. Ze zullen een positieve invloed hebben op de bodemweerbaarheid maar of ze meststoffen geheel kunnen vervangen is niet zo heel zeker. Maar met een goede balans tussen stikstof en een bodemstimulant is dan al een stap gezet. Hier wordt de werking van Tonivit van UPL uiteen gezet.

Een bezoeker neemt gegevens over om die in zijn eigen bedrijfsvoering in te kunnen passen.

In het UIKC participantenproject werd dit jaar ingezet op fungiciden. Hier wordt aan de hand van schema's uitleg gegeven over de resultaten.

Dat een regelmatige watertoevoer het verschil kan maken blijkt wel uit dit beeld. Links met druppelirrigatie en rechts zonder. De uien met druppelirrigatie zijn duidelijk groter.

Een belangrijk onderdeel is de zoetwatervoorziening. AIKC Rusthoeve beschikt sinds dit jaar over een sproeiboom om proeven en demo's te kunnen beregenen. Daarnaast liggen er proeven met peilgestuurde drainage en druppelirrigatie. Bij die laatste proef krijgt hier een groep bezoekers informatie over de installatie en het resultaat.

Een andere scanner is de Spectracam. 6 camera's maken tegelijkertijd een foto van een plant elk in een ander deel van het spectrum. Hierdoor kan zeer nauwkeurig bepaald worden wat de toestand van de plant is.

De resultaten van de rassendemo's stonden in de als infomarkt ingerichte schuur.

Precisielandbouw en scantechniek gaan hand in hand en er waren uiteraard ook op dit gebied enkele voorbeelden te zien. Op deze foto de meetsensoren van de Veris-bodemscanner. De 2 zwarte pijpjes links meten de pH. In het kouter zit de sensor voor de organische stof en de stroom die door de grond van schijf naar schijf loopt geeft onder andere aan waar de grond lichter of zwaarder is. Dat kan met name voor het toepassen van bodemherbiciden bij uien van belang zijn. Op lichtere grond is vaak een lagere dosering voldoende en dan is er minder kans op schade aan de uien.

Dit is het resultaat. Links met Squall en rechts zonder. Er werd gespoten op een broccoliplantje. Het blad hiervan is licht wasachtig zodat water er heel gemakkelijk afloopt. Op het plantje zonder squall (rechts) is nog slechts een minuscuul blauw stipje te zien.

Squall had een demo-opstelling om de werking van dit middel aan te tonen. Met belangstelling volgt een groep de werkwijze. Er wordt 2 keer gespoten: 1 keer zonder en 1 keer met Squall.

Bij de demo spuittechniek werd aandacht besteed aan het systeem van MagGrow, pulserende doptechniek, druppelgrootte en drift.

De bodem kreeg uiteraard ook aandacht met de bekende profieldruk in de bodem met verschillende banden. Een betrekkelijk nieuwe loot aan de bandenstam is de VF-band die in profielkuil duidelijk laat zien dat er in de onderste laag geen insporing meer is. Deze band had evenals de andere banden een belasting van 4.100 kilo. Deze staat op 1 bar en heeft een voetprint van 4.071 cm2, omgerekend komt dat op 0,98 kilo per cm2. Hetzelfde type band, maar dan zonder VF, staat op 2,2 bar en heeft een voetprint van 2.684 cm2 wat uitkomt op 1,49 kilo per cm2. Deze heeft wel insporing in de onderste laag.

Bij deze proeven komt Benevia naar voren als een goed bestrijdingsmiddel, maar meerjarige proeven zullen moeten uitwijzen wat uiteindelijk de beste oplossing is. Hier wordt een groep bijgepraat bij de stand van FMC.

Trips is een terugkerend item in de uienteelt. Vooral inzicht in de levenscyclus is van belang om trips adequaat te kunnen bestrijden. Dit jaar ligt er een proef tripsbestrijding door UIKC en een proef door FMC.

Een ander systeem waar ook met brede banden gerooid kan worden is de rooier van VSS Amac. Hier wordt voor de trekker het gehele bed met schijven gerooid en worden de uien met verticaal geplaatste transportmatten naar het midden gevoerd. Achteraan de trekker worden de uien geraapt, over zeefmatten geleid en op zwad gelegd.

Beheer
WP Admin