De uienkeuring is in volle gang. De kwaliteit van de uien uit beide onderzoekvelden is goed. De uien uit Flevoland zijn iets harder. - Foto’s: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Uien keuren voor rassenlijst Uireka

Deskundigen uit de uiensector keuren evenals voorgaande jaren de uien van de Uireka-rassenproeven die door AIKC Rusthoeve in Zeeland en Flevoland zijn geteeld. Volgend jaar worden ook de uien meegenomen die dit jaar voor Uireka op zandgrond in Drenthe zijn gezaaid.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

De uienkeuring is in volle gang. De kwaliteit van de uien uit beide onderzoekvelden is goed. De uien uit Flevoland zijn iets harder. - Foto’s: Anton Dingemanse

Het keuren voor de rassenlijst vergt meer inzicht in de constitutie van een ui dan bij een globale beoordeling van een grote partij.

Deze ui voelt hard aan maar is toch aangetast door pseudomonas. Alleen bij inwendige controle merkt de uiendeskundige zoiets op.

Een ander beoordelingspunt is huidvastheid van een ui. Dit is vaak een discussiepunt tussen teler en afnemer. Een afnemer weet dat dit een kale ui wordt bij het sorteren. Een supermarktinkoper zal dat niet snel accepteren.

Twee gevallen van scheurkontjes. De linker ui heeft beginnende problemen, de rechter ui gaat al open.

Dit ras gooit geen hoge ogen wat betreft uniforme kleur. Over het algemeen ogen de uien wat flets.

Deze uien hebben daarentegen een fraaie uniforme kleur. Maar dit is wat rest, ongeveer 8 kilo, van de 20 kilo die voor de beoordeling is gebruikt. Met name de hardheid en huidvastheid zijn onder de maat.

Nog twee bacteriële afwijkingen bij uien. Links door mechanische schade en rechts via het blad tijdens de groei.

Uiendeskundigen leggen alles nauwgezet vast. De beoordeling van de deskundigen is cruciaal voor een juiste weergave in de rassenlijst.

Deskundigen beoordelen de uien op zes verschillende kenmerken en kwaliteitsaspecten. Daarnaast is er ruimte voor extra opmerkingen.

Beheer
WP Admin