Afbeelding: Trigon Agri AlgemeenNieuws

Trigon Agri heeft noodkapitaal nodig

Het mega-akkerbouw- en melkveebedrijf Trigon Agri draaide in 2015 €53 miljoen verlies en moet extra kapitaal aantrekken om niet kopje-onder te gaan.

Trigon Agri heeft in 2015 een verlies geboekt van €53 miljoen en moet om te overleven nieuwe obligaties uitgeven. Het mega-akkerbouw- en melkveebedrijf lijdt onder steeds moeilijker marktomstandigheden in Oekraïne en Rusland, waar het boert op zo’n 123.000 hectare. Bovendien zijn zowel de graanprijs als de melkprijs gekelderd.

Oost-Europese dromen

Trigon Agri behoort tot een kleine groep van Westerse megabedrijven die proberen succes te boeken in Oost-Europa. Ze maken gebruik van de lage grondprijs en kosten van arbeid in Oost-Europa en zetten Westers management in om de opbrengst per hectare naar West-Europees niveau te tillen. Net zoals bijvoorbeeld Black Earth Farming is Trigon Agri echter al jaren nauwelijks tot niet winstgevend.

Omzet keldert, afboekingen

Trigon Agri zag in 2015 de omzet dalen van €66,8 naar €41,7 miljoen. De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en speciale posten daalde van €16,7 naar €9,9 miljoen. De nettowinst valt veel lager uit omdat Trigon Agri land en gebouwen in de provincie Rostov verkocht tegen een veel lagere waarde dan in de boeken stond.

Op zoek naar werkkapitaal

De nettoschuld is in 2015 weliswaar omlaag gebracht, maar Trigon Agri kan tegelijk nauwelijks werkkapitaal krijgen van banken in Rusland en Oekraïne. Met het zicht op meer druk op graan- en melkprijzen zoekt het bedrijf dan ook nieuw kapitaal via de uitgifte van obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. Traditioneel trekt het bedrijf vooral Scandinavisch geld aan.

Melkveebedrijf Estland apart gezet

Ook daalt de omzet omdat Trigon Agri haar melkveebedrijven in Estland deels heeft losgezet van de rest van de onderneming. De Finse Ingman Groep kocht 21 procent van de aandelen. Het financieel zelfstandige bedrijf is volgens Trigon Agri volledig in staat om de recent aangetrokken Väätsa-boerderij in Estland te moderniseren en uit te breiden tot het grootste melkveebedrijf in de EU.

123.000 hectare

De Russische melkveebedrijven worden ondertussen wel binnen Trigon Agri uitgebreid. In 2015 groeide het areaal van het Russische melkveebedrijf van bijna 9.000 naar ruim 13.000 hectare. Het graanareaal in Rusland werd teruggebracht van 80.000 naar 64.000 hectare. Het bedrijf hield het areaal in Oekraïne bijna gelijk op ruim 46.000 hectare.

Beheer
WP Admin