Foto: Jan Willem van Vliet AlgemeenNieuws

Temperatuursom neemt met 20 tot 30 graden toe

De temperatuursom ligt op dit moment (8 februari) tussen de 166 en 238 graden. De grootste toename vond afgelopen week plaats in het westen langs de kust.

Langs de kust wordt al op meerdere meetstations de T-som 230 gehaald of zelfs overschreden. Alleen Twente noteert nog een T-som onder de 180 graden.

Start strooien van kunstmest

De T-som geldt als indicator voor het moment wanneer productief grasland met kunstmeststikstof bemest kan worden. Kunstmest op grasland mag ingezet worden vanaf 1 februari. Met ingang van 16 februari mag er bemest worden met drijfmest op grasland. Alle adviseurs raden aan zo vroeg mogelijk mest uit te rijden, mits de draagkracht dat toe laat.

De cijfers zijn afkomstig van het Nutriënten Management Instituut (NMI). Op hun site www.nmi-agro.nl staat meer achtergrond over de T-som. Ook is daar een kaartje van Nederland te vinden met de T-som per regio in oplopende klassen van steeds 25 graden.

Adviezen van NMI

De adviezen van NMI zijn om kunstmeststikstof te geven vanaf 300 graden voor een weidesnede en vanaf 400 graden voor een maaisnede. Wie vroeger wil strooien, wordt geadviseerd een voorjaarsmeststof te gebruiken in een gedeelde gift. Het advies is dan twee derde van de stikstofgift te geven bij een temperatuursom die ligt tussen 180 en 250 graden. Veelal is dat voldoende voor een weidesnede. Voor een maaisnede wordt dan op een later tijdstip een kleine vervolgbemesting gegeven.

Boerderij bericht wekelijks over de voortgang van de temperatuursom op de website.

Beheer
WP Admin