PluimveeNieuws

Tegemoetkomingsregeling salmonellavaccins opengesteld

Legpluimveehouders en legvermeerderaars die hun dieren laten vaccineren tegen Salmonella enteritidis (S.e.) of Salmonella typhimurium (S.t.) kunnen ook dit jaar een tegemoetkoming aanvragen voor de vaccins.

De regeling is opengesteld vanaf 23 maart en geldt met terugwerkende kracht voor plaatsingen van 1 januari tot en met 31 december 2014. Ook voor koppels die al geplaatst en gevaccineerd zijn, kan zodoende een tegemoetkoming worden aangevraagd.

In tegenstelling tot vorig jaar is voor 2014 weer nationale cofinanciering nodig (via PPE-heffing). De heffing voor leghennenhouders en legvermeerderaars wordt op dit punt verhoogd. Na aftrek van de heffing bedraagt de netto tegemoetkoming in 2014 7 cent per dier. In 2013 was dit in de meeste gevallen 6 cent per dier.

Aandachtspunten bij aanvraag regeling

De aanvraag voor de tegemoetkomingsregeling wordt ingediend door de leverancier van de gevaccineerde dieren. Pluimveehouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Bij een eigen opfokbedrijf geldt dat het eigen opfokbedrijf de aanvraag moet indienen, als zijnde de leverancier van de gevaccineerde dieren. Hiervoor dient zelf contact opgenomen te worden met de Medebewindorganisatie van de gezamenlijke productschappen (MO-productschappen).

Het PPE raadt pluimveehouders aan om erop te letten of de opfokorganisatie de aanvraag tijdig indient. De aanvraag moet uiterlijk twee maanden na het plaatsen van de dieren bij het PPE zijn ingediend. Voor koppels die al geplaatst zijn, geldt hiervoor een termijn van twee maanden na de openstelling van de regeling op 23 maart. Voor plaatsingen vanaf 1 december 2014 moet de aanvraag uiterlijk 31 januari 2015 zijn ingediend.

De leverancier verstrekt de tegemoetkoming in de vorm van een korting aan de pluimveehouder. Voorwaarde is dat de leghennen of vermeerderingsdieren volledig gevaccineerd zijn. Betrokkenen worden uitgebreid door het PPE over de regeling geïnformeerd.

Niet voor vleesvermeerderaars

Gevaccineerde vleeskuikenouderdieren komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij vleesvermeerderaars wordt voor deze activiteit geen heffing opgelegd.

Beheer
WP Admin