Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Teeltinformatie voor specialisten

Onderzoeks- en adviesorganisatie Delphy ervaart dat er bij pootgoedtelers veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de teelt. Delphy organiseert daarom naast De Landelijke Pootaardappeldag nu voor het eerst een pootaardappelvelddag. Telers werden onder andere geïnformeerd over aandachtspunten bij luis- en onkruidbestrijding.

Onderzoek naar het effect van Quad planten, dat wil zeggen 2 rijen aardappelen in een rug van 75 centimeter. Vorig jaar varieerde het opbrengst effect van -2 tot +20%.

Ook aandacht voor spuittechniek. Met de Delphy proefveldspuit kunnen meerdere technieken toegepast worden.

Het beeld van een dop die zowel voor als achteruit spuit om een goede indringing te verkrijgen. Ook luchtondersteuning is een optie maar dan moet de wind niet te snel 'waaien' was men van mening.

De Wingssprayer scoort goed in driftreductie en spuit resultaat. Ervaring van een gebruiker: Met windkracht 4 spuiten kan heel goed met de Wingssprayer .

Jonas Klinkert van de Olmix groep bespreekt de voordelen van een micro granulaat in aardappelen. Deze stimuleert de wortelontwikkeling en de mineralisatie.

Edwin Grim van Ralco geeft uitleg bij de werking van een bacteriepreparaat dat planten helpt een stressvolle periode door te komen. Het middel kan meegespoten worden en kost ¬ 25 per hectare.

Delphy onderzoekt in een gewarde blokkenproef de effecten van een 10-tal bodemverbeteraars en plantversterkers op de pootaardappelopbrengst. Van de resultaten is nu nog niets te zeggen.

Delphy adviseur Niek Vedelaar geeft uitleg bij 4 alternatieve onkruidstrategieën.

Nu Linuron niet meer toegelaten is, is de onkruidbestrijding in pootaardappelen iets lastiger geworden.

Onder de kap zitten heel veel led lampjes met verschillende licht frequenties die gebruikt kunnen worden om kleur en groeiverschillen te detecteren.

De rondleiding begon bij de Smart Ziekzoeker van Wageningen UR. Met spectraal beelden en 3D foto s kan dit apparaat zieke van gezonde planten onderscheiden. WUR onderzoeker Jan Kamp denkt dat er nog 3 tot 4 jaar nodig is voordat het systeem praktijkrijp is.

Voor bezoekers het land op mogen moeten ze eerst door de ontsmettingsbak. Om het risico op ziekte-insleep te minimaliseren is in de uitnodiging verzocht om in schone kleren en schoon schoeisel te komen.

Het openingswoord werd gedaan door Emiel Kamminga van Delphy die daarna de eerste groep samenstelde voor de rondleiding.

De eerste pootaardappelvelddag georganiseerd door Delphy is gehouden op het teeltbedrijf van de NAK in Tollebeek (Fl). - Foto's: Sytze Bakker

Luisbestrijding is aan discussie onderhevig. Restricties op inzet van minerale olie maakt dat de huidige bestrijdingsschema s niet meer voldoen Delphy zoekt naar de meest optimale strategie.

Beheer
WP Admin