Oogst van vezelhennep in Hooghalen in september. – Foto: Andrea van Schaik Fotografie AlgemeenNieuws

Plan Biobased Bouwen: teelt van vezelgewassen naar 50.000 hectare

De overheid trekt € 200 miljoen uit voor de opschaling van biobased bouwen. In het plan – de Nationale Aanpak Biobased Bouwen  – is het doel dat de teelt van vezelgewassen groeit van 2.000 hectare nu naar 50.000 hectare in 2030.

Het plan is een initiatief van de ministeries van BZK, I&W, LNV en EZK. Doel is een nieuwe nationale markt voor de teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. De overheid noemt het gebruik van hernieuwbare bouwmaterialen een kansrijke methode voor de verlaging van de klimaatimpact van de landbouw, industrie en bouw. Met het creëren van een afzetmarkt krijgen betrokken boeren een goed verdienmodel.

Naast de groei van het areaal vezelgewassen naar 50.000 hectare is er minimaal 400.000 ton vezels per jaar aan verwerkingscapaciteit nodig. Daarnaast wil men in 2030 minstens 25 producerende ketens van boeren, industriële verwerkers en bouwers.

Teelt van vezelgewassen aantrekkelijker maken

Voor boeren is het interessant dat zij kunnen meedoen in ketens met verwerkers en bouwers. En dat die ketens worden ondersteund door langjarige afspraken. Dan loont het om bijvoorbeeld vezelhennep te telen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om door middel van carbon credits de inkomsten te verbeteren van boeren die vezels telen.

In Midden-Brabant is men hier al mee begonnen. Zo biedt het collectief voor Agrarische Natuurbeheer Midden-Brabant sinds kort een vergoeding voor boeren die olifantsgras en vezelhennep verbouwen. Zij nemen deel aan een project van Waterschap Dommel.

Building Balance is de partij die gericht aan de slag gaat met het faciliteren van regionale ketensamenwerkingen en landelijke verwerkende ketens. De organisatie ondersteunde al meerdere ketens in het land.

30% nieuwbouw in 2030 van biobased materialen

De NABB is ingedeeld in twee fases. In fase 1, die loopt tot 2025, komt € 25 miljoen vrij voor de opzet van de biobased bouwmaterialenmarkt. Daarna komt er in fase 2, de periode na 2025, nog eens € 175 miljoen voor uitbreiding van de markt. Het doel is dat in 2030 30% van nieuwbouw, utiliteitsbouw en isolatiemateriaal voor verduurzaming van bestaande gebouwen met biobased materialen gebeurt. Ook grote infrastructuurprojecten moeten een hoger percentage biobased materiaal gebruiken.

Lees ook: Kantelpunt voor biobased vezelgewassen

Reacties

  1. Je kan wel weer zien waar het hardst gelobbyt is. Uitbreiden vezelgewassen naar 50.000ha(!)oa met het 4m(!) hoge hennepgewas krijgt voorrang boven #eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardig).
    De introductie van laag salderende eiwitgewassen (bonen) mag boer zelf financieren, via ecoregeling.

Beheer
WP Admin