Plaatsen van wolfwerend hek. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Subsidie voor wolfwering in Nijkerk en Bronckhorst

Schapen- en geitenhouders in de Gelderse gemeenten Nijkerk en Bronckhorst kunnen tijdelijk subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland voor het nemen van wolfwerende maatregelen. In beide gemeenten zijn recent schapen aangevallen, volgens de provincie waarschijnlijk door een wolf.

Schapen- en geitenhouders kunnen daarom de komende twee weken maximaal € 20.000 subsidie aanvragen op grond van de nu geopende calamiteitenregeling. Die bestaat voor het geval een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied verblijft dat niet geschikt is als leefgebied. Beide gemeenten vallen vooralsnog buiten het zogenoemde wolvengebied op de Veluwe en kunnen normaal gesproken geen aanspraak maken op de reguliere subsidieregeling voor maatregelen tegen wolven.

In Nijkerk en in Laag-Keppel (gemeente Bronckhorst) werden afgelopen dinsdag 7 november schapen aangevallen en vrijdag 10 november opnieuw, aldus de provincie. Die denkt dat er verschillende wolven achter de aanvallen zitten.

Noodzaak om maatregelen nemen

De provincie adviseert alle dierhouders maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het ’s nachts op stal zetten van vee. Schapen- en geitenhouders kunnen direct rasters plaatsen en daarna de subsidieaanvraag indienen. Ook kunnen ze tijdelijk een zogenoemde noodset lenen om vee te beschermen, om dan later een blijvende oplossing te vinden.

In Gelderland leven sinds 2019 wolven. Dierhouders in de delen van de Veluwe die zijn aangewezen als leefgebied voor de wolf kunnen sinds 2020 ondersteuning krijgen bij het nemen van preventieve maatregelen, waaronder subsidie.

De provincie maakte onlangs bekend volgend jaar extra geld vrij te maken voor bescherming tegen wolven en compensatie van schade die de dieren aanrichten. Gedeputeerde Harold Zoet wil naast preventieve maatregelen ook ruimte voor het afschieten van wolven die onnatuurlijk en gevaarlijk gedrag vertonen. De BBB-gedeputeerde pleitte recent in Brussel voor verlaging van de beschermde status van de wolf in Europa.

Beheer
WP Admin