Foto: Penn Communicatie AlgemeenNieuws

Subsidie voor drainage veenweidegebied

De Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van € 1,1 miljoen toegekend voor de aanleg van 450 kilometer onderwaterdrainage in de polder Lange Weide.

In het veenweidegebied van 300 hectare kan de vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer nu aan de slag met de aanleg.

Bodemdaling en CO2-uitstoot tegengaan

De drainage helpt bij het vertragen van de bodemdaling in het veenweidegebied. Hierdoor blijven de toekomstige kosten voor waterbeheer beperkt, krijgt de melkveehouderij in het gebied een toekomst en wordt de uitstoot van CO2 beperkt. 28 landeigenaren, waarvan 13 boeren hebben het gebied in eigendom en in gebruik.

Er is in totaal twee jaar uitgetrokken om het project te realiseren. Het is voor het eerst dat onderwaterdraingage op zo’n grote schaal in één veenweidepolder wordt toegepast.

Onderdeel POP3

De toegekende subsidie is onderdeel van POP3, het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit maakt deel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Beheer
WP Admin