AlgemeenNieuws

Stromest mogelijk ook in verwerker

Den Haag – Een deel van de extensieve vleesveehouders krijgt mogelijk toch te maken met mestverwerking. Met het concept van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), opgesteld om onder bepaalde voorwaarden vleesvee- en geitenbedrijven vrijstelling te geven voor het verplicht verwerken van stromest, kan maar een beperkt deel van de veehouders uit de voeten.

Onacceptabel, zegt voorzitter van de vakgroep LTO Vleesveehouderij Leon Moonen. In het voorstel staat dat de leefruimte, waar de dieren eten, lopen, leven en mesten, volledig ingestrooid moet zijn met stro, ongeacht de diercategorie die wordt gehouden op het bedrijf. Het strobed moet minimaal 15 centimeter dik zijn. In de praktijk kunnen met name veel vleesveehouders hier niet aan voldoen. Bedrijven met een hellingstal voldoen bijvoorbeeld niet aan de eisen. Ook potstallen met een roostervloer achter het voerhek voldoen niet aan de voorgestelde concept-AMvB. Geitenstallen zijn doorgaans wel volledig ingestrooid met stro.

De concept-AMvB is een gevolg van een vorig jaar aangenomen amendement van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Hij wilde hiermee voorkomen dat stromest met een hoog gehalte organische stof en een laag fosfaatgehalte verwerkt en buiten de landbouw afgezet wordt. Veehouders hebben tot 30 mei om te reageren op het concept.

SGP-beleidsmedewerker Hans Maljaars laat weten kritisch te zijn op de huidige strakke invulling van de concept-AMvB en dit bij  staatssecretaris Sharon Dijksma aan de orde wil stellen. LTO heeft al met het ministerie van Economische Zaken gesproken over de invulling van het amendement.

Mark Heijmans, specialist mest en mineralen bij LTO Nederland, vindt dat de formulering moet worden aangepast. Hij pleit voor de invoering van diercategorieën. Bedrijven met  vleesvee, geiten en schapen zouden sowieso vrijgesteld moeten worden verplichte mestverwerking. Het aantal ‘freeriders’ is volgens hem beperkt. Een andere oplossing kan zijn om te werken met een bepaalde hoeveelheid stro per dier of type stalsysteem.