Door het oprichten van een onafhankelijke stichting, maken de bij de supermarktorganisatie CBL aangesloten supermarkten een volgende stap in het transformeren van het Albert Heijn-label naar een onafhankelijk keurmerk. - Foto: Canva en stichting Beter voor Natuur & Boer, beeldbewerking. AlgemeenNieuws

Stichting bepaalt premies duurzaamheid Beter voor Natuur & Boer

De recent opgerichte stichting Beter voor Natuur & Boer neemt de leiding in het bepalen van de premies duurzaamheid voor boeren en tuinders.

De stichting Beter voor Natuur & Boer is voortaan verantwoordelijk voor het vaststellen van de premies duurzaamheid die boeren en telers ontvangen. Deelnemers ontvangen deze premie, mits zij voldoen aan de geldende voorwaarden van het label. Het vaststellen van deze premies gebeurt in samenwerking met alle partijen in de keten als onderdeel van een open standaard. Dit maakte de nieuw opgerichte stichting bekend.

Naast het vaststellen van de duurzaamheidspremies is de stichting ook verantwoordelijk voor het beheren en uitrollen van de onafhankelijke certificatieschema’s Beter voor Natuur & Boer.

Transformatie van Albert Heijn-label naar onafhankelijk keurmerk

Met de oprichting van een onafhankelijke stichting zetten de supermarkten, verenigd in supermarktorganisatie CBL, een volgende stap in de omzetting van het Albert Heijn-label naar een onafhankelijk keurmerk. Doel van de stichting is om de voedselproductie verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Premie duurzaamheid voor boeren en telers

Boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen kunnen zich vanaf nu aansluiten bij dit open keurmerk. Het streven is een breed toegankelijk Topkeurmerk van Milieu Centraal te worden. Dit zijn volgens de voorlichtingsorganisatie keurmerken met de meeste impact op mens, dier en milieu. Boeren en telers die deelnemen ontvangen een duurzaamheidspremie om de kosten van extra duurzaamheidsinvesteringen op te vangen. Het gaat hierbij om zaken als biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn.

Het Beter voor Natuur & Boer-certificatieschema is in 2017 ontwikkeld als privaat bedrijfsprogramma van Albert Heijn in samenwerking met 1.200 boeren en telers en strategische partners. In maart 2023 gaf Albert Heijn aan Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen. Dit deed de supermarktketen door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen.

Beheer
WP Admin