Foto: ANP AlgemeenNieuws

Steun voor mestverwerking en weidegang

Melkveehouders die hun koeien voor het maaien van de eerste snede (ongeveer 15 april) weiden, krijgen hiervoor een bonus van €750 per bedrijf.

Hiermee wil staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) weidegang stimuleren en weidevogels beschermen tijdens het broedseizoen. Hiervoor is in totaal €4 miljoen gereserveerd.

De steun is een van de maatregelen die is genomen bij de verdeling van €30 miljoen aan Europees geld als ondersteuning voor de melkveehouderij en de varkenshouderij. Er is €10 miljoen voor melkveehouderij, €10 miljoen voor varkenshouderij en €10 miljoen voor stimulering van mestverwerking.

Mestverwerking

€10 miljoen voor mestverwerking wordt onder andere besteedt aan de inrichting van een privaat mestfonds door de producentenorganisatie POV en zuivelorganisatie ZuivelNL, dat onder voorwaarden de Europese middelen beschikbaar gaat stellen aan mestcollectieven door het verdubbelen van het inleggelden van veehouders bij een mestverwerkingsinitiatief. Voorwaarde is dat er minimaal 50.000 ton drijfmest wordt verwerkt waarvan het fosfaat voor 80 procent buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet. Per mestverwerker is maximaal € 1,5 miljoen co-financiering mogelijk.

Vergoeding voor Kringloopwijzer en maatregelen diergezondheid

Voor het uitrollen van de Kringloopwijzer trekt het ministerie €3 miljoen uit. Dit wordt besteedt door boeren een vergoeding te geven van €500 voor de analyses van kuilvoer- en grondmonsters.

Het ministerie trekt €3 miljoen uit voor het terugdringen van koeiengriep IBR en Bovine Virus Diarree (BVD). Bedrijven kunnen €500 krijgen als bijdrage in de onkosten voor het vrij worden van deze ziekten of voor het uitvoeren van een antibiogram voor uierontsteking, om het gebruik van antibiotica terug te dringen.

Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Herstructurering varkenshouderij

Van Dam geeft de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) het mandaat om €10 miljoen in te zetten voor de vitaliseren van de varkenssector. Er is €5 miljoen voor herstructurering van de varkenshouderij. De middelen worden onder andere ingezet om bedrijven te verplaatsen om lokale overlastsituaties op te lossen. Voor het structureel versterken van de marktpositie van varkenshouders en verbeteren van de samenwerking in de keten is ook €5 miljoen beschikbaar. Varkenshouders krijgen een vergoeding om deel te nemen aan een ketenkwaliteitssysteem. Om meer samenwerking van varkenshouders in producentengroepen te stimuleren is geld beschikbaar voor begeleiding en opleiding van producentengroepen.

Concurrentiekracht Nederlandse landbouw

Van Dam: “Het geld wordt gebruikt om beide sectoren te verbeteren en te versterken. Zo kan de Nederlandse landbouw zijn concurrentiekracht vergroten door verder in te zetten op duurzaamheid en kwaliteit. Het is belangrijk dat het extra geld nu wordt ingezet voor maatregelen die leiden tot structurele verbeteringen en innovatie in de melkveehouderij en de varkenssector.” De regelingen worden uitgevoerd door ZuivelNL en POV.

LTO en POV positief over plannen

LTO Nederland en POV reageren positief op de plannen. “De toekomstgerichte aanpak spreekt ons aan”, reageert Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. “Het boerenprotest is niet voor niets is geweest”, stelt hij. Maat roept ondernemers in deze sectoren op om nu ook gebruik te maken van de regelingen.

Voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma van POV zijn content over de gemaakte afspraken: “Met deze inzet wordt het realiseren van een vitale varkenshouderij ondersteund. De maatregelen moeten leiden tot meer rendement en marktkracht waarvan alle varkenshouders gaan profiteren.”

Beheer
WP Admin