Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Sterftepercentage geiten naar maximaal 9,3%

Om het welzijn van geitenbokjes te verbeteren, moet het gemiddelde sterftecijfer in de geitensector lager zijn dan 9,3% in de eerste zes maanden.

De melkgeitenhouder wordt ook langer verantwoordelijk voor de bokjes die op zijn bedrijf geboren worden. Dit staat in een plan dat is opgesteld door de Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en LTO melkgeitenhouderij. Het plan is vrijdag aangeboden aan het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Het plan van aanpak wordt opgenomen in het KwaliGeit-protocol.

De melkgeitenhouder wordt verantwoordelijk gesteld voor de eerste 21 levensdagen van de lammeren. De keuze is aan de ondernemer of het dier ter plaatse wordt afgemest of op een andere manier wordt afgezet.

Geitenbokje op zelfde bedrijf afgemest en geslacht

Het gemiddelde sterftecijfer is vooral hoog in de afmestbedrijven: 24,3%. De geitenhouder moet samen met zijn dierenarts een plan maken en uitvoeren, aldus LTO. Het ideaalbeeld is dat een geitenbokje op hetzelfde bedrijf wordt afgemest en geslacht voor consumptie. Als dat niet zo is, moet het dier alsnog een vergelijkbaar welzijnsniveau hebben.

Beheer
WP Admin