Landbouwminister Piet Adema lijkt voor te sorteren op een “onderhandelingsresultaat zonder handtekening”. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Spanning Landbouwakkoord stijgt; NMV dreigt met opstappen om grond, mest en stikstof

De eindfase van het Landbouwakkoord is aangebroken en de spanning aan tafel wordt steeds groter. Landbouwminister Piet Adema houdt rekening met een akkoord zonder handtekeningen en NMV overweegt op te stappen.

Landbouwminister Piet Adema noemt het “nog best wel spannend” of er de komende weken een Landbouwakkoord ligt. Hij hoopt wel dat er een onderhandelingsresultaat komt, maar dat zal dan op zijn vroegst half mei zijn, is de verwachting.

Adema: “We liggen op een aantal thema’s nog best wel heel stevig uit elkaar.” Het gaat volgens de minister niet over stikstof, maar juist andere onderwerpen die belangrijk zijn voor boeren. Denk hierbij aan regels rond mest en grond en afspraken met ketenpartijen als supermarkten en veevoerbedrijven.

LTO over Landbouwakkoord: we gaan tot het gaatje

LTO Nederland, de grootste belangenbehartiger aan de tafel zegt ‘tot het gaatje’ te willen onderhandelen over een akkoord. “We gaan niet van tafel als juist de belangrijke onderwerpen besproken worden”, aldus de organisatie. Eerder liet LTO al weten dat wat hun betreft een verandering in het stikstofbeleid nodig is voor een gedragen Landbouwakkoord.

Onderhandelingsresultaat zonder handtekening

De landbouwminister lijkt dan ook voor te sorteren op een “onderhandelingsresultaat zonder handtekening”. De afspraken zullen dan “op de plank blijven liggen, en dan kijken we wat er verder gebeurt”. Zijn inzet is alsnog om tot een Landbouwakkoord te komen. Eerder sprak Adema nog de wens uit om een zo breed mogelijk draagvlak onder het akkoord te hebben.

NMV dreigt met opstappen

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) stelde deze week een ultimatum en dreigt met opstappen als op het gebied van grond, mest en stikstof een aantal eisen niet ingewilligd worden. NMV wil onder andere dat de eisen van de melkveesector, zoals eerder afgesproken in het zogenaamde ‘deelakkoord’, worden ingewilligd. Het gaat om behoud van voldoende grond en meer mogelijkheden voor het benutten van dierlijke mest. Maar ook om legalisatie van de PAS-melders en het verdwijnen van de Kritische Depositiewaarde (KDW) uit de stikstofwet.

Als grond en mest niet geregeld wordt is perspectief luchtfietserij

Wat Henk Bleker, voorzitter NMV betreft, zijn de ministers nu aan zet. “Als eerste Adema om de eisen van de melkveetafel over te nemen. Hier staan zes boerenbelangenbehartigers achter. Als grond en mest niet geregeld wordt, is alle andere discussie over perspectief richting 2040 luchtfietserij. En dan moet hij naar zijn collega Van der Wal gaan en aandringen op de KDW en de oplossing voor de PAS-melders.”

Agractie stapte eerder al op

Een paar weken geleden stapte Agractie ook al op als deelnemer aan de onderhandelingen. Voorman Bart Kemp wilde dat de overheid geen extra belemmeringen op landbouwgrond zou instellen, maar minister Adema stelde dat die discussie nog niet voltooid was op het moment dat Kemp een uitspraak wilde.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Vrijwillige uitkoop kan al veel lucht geven. Gewoon mee beginnen en stoppen met al dat dreigen. In 2030 loopt er zoiezo veel minder vee. De blijvers nemen nooit het aantal vee van de stoppers over.

  1. Denk jij nu werkelijk dat jij groter bent dan de overheid als jij niet akkoord gaat onteigenen je gewoon hebben ze mijn oom ook gedaan.

 2. De EU en zelfs de BBB zijn het er over eens dat we moeten voldoen aan de regelgeving hoe doet niet ter zake .
  Dus krimp komt er al uit het verlies van de derogatie .
  Nu proberen ze weer een geitepaadje te vinden .
  Bijv in de vorm van bewerkte dierlijke mest zodat er toch weer meer mest op de grond kan .( kunstmestvervangers).
  Of die bedrijven waar nog ruimte is die ruimte verder in hun vrijheid te beperken .

  1. Hai Breukink
   Ik denk dat wij er samen wat betreft het landbouwakkoord wel uit zouden komen omdat we uitgaan van gezond verstand maar??

 3. De hoop dat een nieuwe kabinet meer te bieden heeft voor de landbouw, lijkt me een utopie. Zo lang de afgevaardigden van de politieke partijen, hoofdzakelijk uit de stedelijke aglomeraten komen en zij heilig geloven in de wetenschappers uit eigen kring, zullen zij bij hun huidige besluit blijven. Willen we Nederland bestuurbaar houden, dan is volgens mij een Districten stelsen nodig en moet de kiesdrempel omhoog. De eerste verplicht de politiek om afgevaardigden per district te sturen richting Den Haag, zodat er een betere verdeling over het land komt en de twede beperkt de tijd verspilt aan inspreken van partijen met alleen maar één of twee programma items en verder met de randstedelijke wind meewaaien.

 4. als lto tekent
  zeg ik mijn lidmaatschap op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  en ik denk vele met mij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. Tot het gaatje? Mooie politieke term.
  Wat is dat dan waar gaat dat dan om en hoezo dan gaatje? En wanneer weet je dat daar bent?

  1. Volkomen mee eens, kabinet valt toch vroeg of laat. Met een nieuw kabinet kun je nog altijd zie of er iets te halen is, nieuwe ronden nieuwe kansen!!

Beheer
WP Admin