Son en Breugel behandelt voorlopig geen vergunningaanvragen varkens- en pluimveebedrijven - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Son en Breugel behandelt voorlopig geen vergunningaanvragen varkens- en pluimveebedrijven

De Noord-Brabantse gemeente Son en Breugel neemt voorlopig geen nieuwe vergunningaanvragen voor varkens- en pluimveebedrijven met een verhoogd gezondheidsrisico in behandeling.

Dat heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten.

Aanleiding is het rapport Veehouderij en gezondheid omwonenden, dat begin juli openbaar werd. De gemeente Son en Breugel wil eerst vervolgonderzoeken afwachten, voordat nieuwe vergunningaanvragen in behandeling worden genomen. De gemeente wil vergunningaanvragen waarbij sprake is van een afname van de geur- of fijnstofemissies wel volgens de reguliere procedure in behandeling nemen.

De gemeente wil ook de huidige stand van zaken rondom geur- en fijn stof en endotoxinen in het gebied in kaart brengen. Er worden offertes aangevraagd om de huidige geur- en fijnstofsituatie voor de in Son en Breugel en op zuidelijk grondgebied van Sint-Oedenrode gelegen veehouderijen in beeld te brengen. Hierbij wordt ook gekeken naar het totale (cumulatieve) effect, inclusief het vlieg- en wegverkeer en de industriële emissies. De gemeente wil ook een risicokaart voor endotoxinen uit de veehouderijbedrijven.

ZLTO vindt besluit voorbarig

ZLTO vindt het besluit van de gemeente Son en Breugel voorbarig en voor de bühne. “In het rapport staat dat er in de directe omgeving van pluimveebedrijven een licht verhoogd risico is op longontsteking, maar andere negatieve gezondheidseffecten zijn niet aangetoond. Het is voorbarig om de vergunningverlening stil te leggen. Het is juist beter om vergunningen wel af te geven, waarbij afspraken worden gemaakt met de veehouders om de emissies te verminderen. Daarmee verbeter je de situatie”, zegt Maarten Leseman van ZLTO.

ZLTO staat achter de conclusies die Brabants gedeputeerde Anne-Marie Spierings trok, na het rapport. Ze zei dat er geen reden tot paniek is en geen reden is om direct in te grijpen, maar dat er wel moet worden gekeken hoe de situatie kan worden verbeterd. “Wij willen ook niet dat mensen in de omgeving van veehouderijen ziek worden. Wat dat betreft neemt de gemeente Son en Breugel het verkeerde besluit voor dezelfde zorg waar wij ook mee zitten”, aldus ZLTO.

Overleg met sector over oplossing

ZLTO vreest dat meer gemeenten het besluit van Son en Breugel zullen volgen. De organisatie ziet meer in een overleg met de sector over een oplossing. In Son en Breugel is er volgens ZLTO bewust niet met hen gesproken over dit besluit. Son en Breugel is de eerste gemeente die op basis van het VGO-rapport besluit de vergunningen op te schorten.

Beheer
WP Admin