Foto: Diederik van der Laan AlgemeenNieuws

Slachterijen bezorgd over extra eisen rituele slacht

De Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV) zijn zeer bezorgd over de praktische uitvoerbaarheid van de nieuwe regels over onverdoofd rituele slacht.

“Een verplichte kanalisatie van vlees van ritueel geslachte dieren leidt tot een extra lastendruk voor de regionale slachterijen. Bovendien heeft een verplichte etikettering van vlees van onbedwelmd geslachte dieren consequenties voor het kunnen verwaarden van het hele karkas”, reageert de VSV.

Zorgen over uitvoerbaarheid van regeling

Het verplichte toezicht van de NVWA bij elke slachting kost volgens de VSV ten minste €1.000 per dag en is niet terug te verdienen voor regionale slachterijen die maar een honderdtal schapen of tiental runderen slachten, verwacht de brancheorganisatie. Ook maakt de organisatie zich zorgen over de uitvoerbaarheid van deze regeling, in het kader van Europese afspraken rond vrij verkeer van goederen en diensten. Staatssecretaris Martijn van Dam wil in Nederland alleen nog onverdoofde slacht toestaan voor religieuze groepen in Nederland.

VSV gaat er vanuit dat de verplichte etikettering over de wijze van slachten voor al het in Nederland verkochte vlees van ritueel geslachte dieren geldt en niet alleen voor het Nederlandse vlees. De invoer van (ook halal) geslachte schapen- en lammerenkarkassen uit omringende landen is in 2015 verviervoudigd en meer dan er in Nederland wordt geslacht, meldt VSV.

Enkele duizenden kosjere dieren per jaar

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) reageert positief op de plannen van Van Dam. “De extra maatregelen vergen een grote inspanning van de convenantpartners, ook voor de slacht op uiterst kleine schaal zoals het geval is voor de Joodse slachtwijze. Een inspanning die wij positief zullen plegen, juist om de praktijkomstandigheden te verbeteren”, aldus het NIK. De organisatie is in overleg met het ministerie om een werkbare invulling te geven aan de minimaal benodigde hoeveelheid kosjer te slachten vlees.

Het NIK benadrukt dat het bij de onbedwelmde slacht volgens de Joodse religieuze rite om enkele duizenden kosjere dieren per jaar gaat.

Beheer
WP Admin