<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

SGP: onderzoek cijfers erfafspoeling

De SGP-fractie in de Tweede Kamer heeft twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers die worden gebruikt om de afspoeling (stikstof en fosfaat) van het boerenerf te berekenen.

Kamerlid Elbert Dijkgraaf stelt vragen naar aanleiding van een artikel daarover in vakblad V-Focus.

Dijkgraaf vraagt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) of de veronderstelling juist is dat de uitstoot van riooloverstorten wordt onderschat, terwijl de emissiecijfers over erfafspoeling een overschatting geven van de werkelijkheid. De SGP vindt dat de minister moet zorgen voor betrouwbare cijfers over erfafspoeling. De huidige cijfers zijn, aldus het artikel in V-Focus, gebaseerd op een serie metingen in 2008 bij 19 veehouderijbedrijven.

Beheer
WP Admin