Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

SDE+ opent 29 oktober, budget € 5 miljard

De najaarsronde 2019 van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is open van 29 oktober tot 14 november 2019. Het beschikbare budget is € 5 miljard. De najaarsronde heeft 3 fases.

In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,09 per kilowattuur worden ingediend. Daarna stelt RVO.nl de regeling in stappen open voor duurdere projecten tot € 0,13 per kilowattuur.

Transportindicatie van netbeheerder

Vanaf de SDE+-najaarsronde 2019 geldt voor elektriciteitsproducenten een aanvullende voorwaarde. Vanaf nu moeten ondernemers die een aanvraag indienen, een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Deze is aan te vragen bij de netbeheerder. Daarnaast is een uniform formulier ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ geïntroduceerd. Ondernemers die geen eigenaar zijn van de beoogde locatie voor een project zijn verplicht om dit formulier – ingevuld en ondertekend door de eigenaar of eigenaren van de locatie – met een aanvraag mee te sturen.

Goed onderbouwd project

Via het eLoket van RVO.nl is het vanaf dinsdag 29 oktober 09.00 uur mogelijk om een subsidieaanvraag voor SDE+ in te dienen. Enkele weken voorafgaand aan de openstelling is het mogelijk om een aanvraag in het eLoket alvast in concept klaar te zetten. RVO.nl wijst er op dat het belangrijk is om bij de indiening te zorgen voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier.

Meer informatie over de energieprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Brent-olie
Diesel LTO-Ledenprijs vanaf 4.000 liter
Diesel
Propaangas
Gas
Elektra dal 3 jaar vast
Elektra piek 3 jaar vast
Beheer
WP Admin