Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Schouten wacht op oordeel Ctgb over neonicotinoiden

Minister Carola Schouten loopt niet vooruit op voorstellen van de Europese Commissie over een eventueel verbod op neonicotinoïden.

In overleg met de Tweede Kamer gaf Schouten een reactie op de petitie van de Bijenstichting, waarin wordt gesteld dat ruim driekwart van de Nederlandse bevolking een verbod wil op gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen.

Voorstel afwachten

De minister, die zelf deze week de petitie in ontvangst nam, zegt het voorstel van de Europese Commissie af te wachten. Daarna zal het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) een advies uitbrengen op basis waarvan de minister een oordeel zal vellen. De toelating van neonicotinoïden staat niet op de agenda van het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) van de Europese Unie, dat volgende week bijeenkomt.

Schadelijkheid bijen

De toelating van neonicotinoïden staat onder druk vanwege de schadelijkheid voor bijen en andere bestuivende insecten. De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa heeft vastgesteld dat neonicotinoïden ook bij normaal landbouwkundig gebruik schadelijk kunnen zijn voor hongingbijen, hommels en wilde bijen.

Beheer
WP Admin