Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Schouten: vergunningvrij gebied bestaat niet

De invoering van de zogeheten afkapgrens van 25 kilometer in het stikstofbeleid leidt niet tot ‘vergunningsvrije gebieden’. Dat benadrukt demissionair LNV-minister Carola Schouten. Verder wil ze mogelijk meer bedrijven opkopen voor extra emissievermindering.

Het Rijk overweegt extra bedrijven op te kopen om stikstofdoelen te halen. Dat blijkt uit antwoord op Kamervragen van D66. Demissionair minister Schouten noemt ‘ophoging van de maatregel gerichte opkoop en/of landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’ als onderdeel van mogelijke extra maatregelen om de achtergronddepositie van stikstof te verminderen. Daarvoor is € 150 miljoen gereserveerd. Dit bedrag is niet alleen voor opkoop van bedrijven maar ook voor andere maatregelen in andere sectoren.

Verder onderzoekt Schouten of ze via individuele vergunningverlening extra emissiereductie kan realiseren.

Nieuwe Aerius op 13 januari met 25-km grens

De Kamervragen waren gesteld naar aanleiding van de invoering van de zogegeheten ‘afkapgrens’ van 25 kilometer. In de nieuwe versie van rekenprogramma Aerius, die 13 januari in werking gaat, worden stikstofeffecten verder weg dan 25 kilometer van een project niet meer meegerekend. De afstandsregel van 25 kilometer geldt officieel al sinds 9 juli vorig jaar en is ingevoerd nadat de Raad van State een eerder gehanteerde 5 kilometer afstandsregel had afgekeurd. Tot die tijd gold voor landbouw, woningbouw en industrie geen afstandsgrens, daar moest alle depositie meetellen. Voor wegen gold een begrenzing van 5 kilometer. Nu geldt voor alle emissiebronnen een rekengrens van 25 kilometer.

‘Geen vergunningvrije gebieden’

Volgens Schouten zijn er in Nederland straks 4 gebieden verder dan 25 kilometer van de dichtstbijzijnde plek met een stikstofprobleem. In die 4 gebieden is geen Natuurvergunning nodig vanwege stikstof. Wel kan zo’n natuurvergunning om andere reden nog nodig zijn. Schouten benadrukt daarom dat er geen vergunningsvrije zones zijn, zoals sommigen denken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

  1. De intensieve mens-houderij in Nederland vind nep-natuur belangrijker dan hun eigen voedsel-herkomst. DUS wordt vruchtbare grond in Nederland ontdaan van een waardevolle teelt-laag en wordt echte natuur aan de andere kant van de wereld omgeploegd voor voedsel-produktie. WAANZINNIG bezig, ik kan het niet normaal vinden.

  2. wel heel benieuwd naar de 4 gebieden en welke bedrijven er daar toevallig vlak in de buurt zitten die geen vergunning hebben?

    Kunt U dat uitzoeken Boerderij ?

  3. Ik als boer werd laatst aangesproken bij een garage door een automonteur, over de toestanden rond boeren. Zegt de monteur tegen mij het probleem is,er zijn veel te veel mensen in nederland. Maar dat durft niemand uit de politiek te zeggen.

  4. @Armer. Nederland is een groot Natuurvergunning land waar het gaat over economische activiteiten. Burgers zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. De minister durft niet te zeggen dat Nederland VOL is en te veel natuurgebiedjes heeft met bijbehorende onderzoekers om steeds weer nieuwe problemen te “ontdekken”, waar de natuur last van zou kunnen hebben. Zeker weet niemand het alleen de onderzoekers zijn stellig in hun alarmerende rapporten en helaas de politiek (zij danken hun zetel aan de verstedelijkte kiezer) gaan mee in deze benadering van de door de elite gemaakte problemen.

Beheer
WP Admin