Foto's: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Schept strokenteelt nieuwe mogelijkheden?

Geïnteresseerden konden kennisnemen van de gewassenstand en bevindingen bij de proef strokenteelt aangelegd bij AIKC Rusthoeve bij Colijnsplaat (Zld.).

De strokenteelt proef ligt hier nu voor het tweede jaar en is verdeeld in stroken van 6 meter en 12 meter. Het gezelschap krijgt hier uitleg van Anneleen Riemens, leider van het project bij Rusthoeve.

Het uitgangspunt bij strokenteelt is om te zien in hoeverre gewassen robuuster worden door de gecreëerde biodiversiteit.

Het kan ook zo zijn dat kwalen in een strook met een bepaald gewas zich niet verspreiden naar een strook verderop met hetzelfde gewas. Hoewel dit eerder een kwestie van tijd zal zijn is er dan wel de gelegenheid om tijdig actie te ondernemen.

Om te zien in hoeverre plaaginsecten met roofinsecten kunnen worden bestreden zijn de spuitsporen opgezet als facelia bankerfields.

De insecten die hier in ieder geval in grote getale op af komen zijn honingbijen.

In de gewassen, zoals hier in uien, wordt via plakvallen met name het roofinsectenbestand bijgehouden.

Een van de gewassen die baat kan hebben van roofinsecten vanuit de facelia is suikerbiet om de bladluis te bestrijden.

Een van de predatoren van de bladluis is deze zweefvlieg. Hiervan werden er deze dag meerdere gezien in de bietenstrook.

Naast de stroken met reguliere gewassen liggen er ook stroken met tarwe en veldbonen die uiteindelijk bestemd zijn voor veevoer.

Voordat strokenteelt breed toegepast zal worden moet eerst blijken of het systeem rendabel is. Vragen als welke gewassen versterken elkaar, wat doet de voorvrucht of wat is het toe te passen spuitschema zullen eerst beantwoord moeten worden.

Reacties

  1. Niemand heeft het over de nemathoden en schimmels (Witrot) die in de grond zich verplaatsen.
    Aardappelen op de ene strook en het jaar daar op of anders 2 jaar later op het pad er naast aardappelen.
    Dat is vragen om problemen.
    Grond gezond houden is het belangrijkste.

  2. Het gaat erom hoe er straks gerekend wordt. Heb je een perceel van bv 10 ha verdeeld in 40 baantjes waarvan 5 met bloemetjes, deel je de opbrengst dan door 10 of door 8,5 ha? Maw leg je die bloemenstroken op spuitpaden of langs de bomenrij dan reken je jezelf rijk.

Beheer
WP Admin