De hogere voerkosten worden gecompenseerd door de hogere melkprijs en gestegen melkproductie. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Saldo melkveehouderij stijgt licht

Hogere kosten worden gecompenseerd door een hogere melkprijs en hogere melkproductie.

Het saldo van de referentiebedrijven in de ABAB Melkveemonitor over het eerste halfjaar 2021 stijgt ten opzichte van dezelfde periode in 2020 licht van € 19,05 per 100 kg melk naar € 19,17 per 100 kilo melk. Dat meldt ABAB Accountants.

Meer melk per koe

Het accountantskantoor signaleert een kleine groei van 0,7 koe per bedrijf. De melkproductie per koe nam met 90 kilo toe even als de gehalten melkvet en melkeiwit. Per koe is daardoor 12 kilo vet en eiwit meer geleverd.

De toename van het saldo komt vooral door de melkprijsstijging en gemelde hogere productie. De toename van de melkopbrengsten van € 100 per koe is meer dan de gestegen krachtvoerkosten en veekosten. Het koesaldo is hierdoor gestegen van € 1.203 naar € 1.258 per koe.

Door de hogere melkproductie in combinatie met de lagere jongveebezetting nemen ook de afgeleverde kilo’s vet en eiwit per fosfaatrecht toe. Dit nieuwe kengetal stijgt met 0,24 naar 7,32 kilo vet en eiwit.

Stijging krachtvoerkosten

De al langer gaande stijging van de krachtvoerkosten zet door. Gevolg is een totale stijging van bijna € 0,88 per 100 kilo melk ofwel € 51 per koe. De stijging wordt veroorzaakt door duurder krachtvoer. Ook zijn er wat meer natte bijproducten gevoerd. Het krachtvoerverbruik per 100 kilo melk daalde wel 1 kilo. ABAB verwacht dat in de tweede helft van het jaar als gevolg van de lagere gehaltes ruw eiwit in de graskuilen aankoop nodig is van aanvullend eiwit door mengvoer of andere producten.

Beheer
WP Admin