<em>Foto: Marten Sandburg Fotografie</em> AlgemeenNieuws

RvS: subsidie voor agrarisch natuurbeheer terecht teruggevorderd

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer ontvangen, betekent de daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomen.De Raad van State oordeelde deze week dat een inwoner uit Friesland de al uitbetaalde subsidie – bijna €75.000 – moet terugbetalen aan de provincie.

In 2010 kreeg de man subsidie voor agrarisch natuurbeheer ten behoeve van het pakket ‘Botanisch weiland’. De percelen grond waar het om ging, waren hem door zijn werkgever ter beschikking gesteld. Hij had daarvoor een grondgebruiksverklaring gesloten. Die overeenkomst liep van 2009 tot 2013.

Grondgebruikersovereenkomst niet verlengd

Toen de man in 2013 een aanvraag deed voor uitbetaling van de subsidie over het beheerjaar 2013 vroeg de provincie hem documenten te overleggen. Daaruit zou moeten blijken dat hij nog steeds het gebruiksrecht had over de percelen waarover hij subsidie ontving. De grondgebruikersovereenkomst bleek niet verlengd. Daarop wees de provincie de uitbetaling van de subsidie af. Behalve het stoppen van de uitbetaling eist de provincie de betaalde subsidies terug omdat de man zijn volledige tegenprestatie niet was nagekomen.

RvS gaat akkoord met uitspraak Rechtbank Noord-Nederland

De Raad van State (RvS) is het eens met Rechtbank Noord-Nederland, die zich in juni 2015 over deze zaak uitsprak. De subsidie voor agrarisch natuurbeheer wordt volgens de Raad van State niet voor niets uitgekeerd over een periode van 6 aaneengesloten jaren. Die 6 jaar vormen in het belang van de continuïteit in het natuurbeheer een wezenlijk onderdeel van de door de subsidieontvanger te leveren prestatie. Die prestatie wordt niet geleverd als het natuurbeheer niet de volledige periode heeft plaatsgehad.

Argumenten van tafel geveegd

Alle argumenten van overmacht en arbeidsongeschiktheid die de man tegen het stopzetten van de subsidie inbracht, achtte de RvS ondergeschikt aan de afspraken tussen partijen over het agrarisch natuurbeheer. De man moet dus de al uitbetaalde subsidie terugbetalen.

Beheer
WP Admin