Plas-dras in de polder Bergambacht-Oost in Zuid-Holland. Langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer zijn volgens Theo Rietkerk van de CDA cruciaal. – Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Rietkerk (CDA): Geef boer duidelijkheid over langjarige contracten voor natuurbeheer

De overheid moet snel werk maken van langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer, zegt CDA-senator Theo Rietkerk.

Rietkerk vroeg de afgelopen jaren verschillende keren aan de regering de contracten voor agrarisch natuurbeheer te verlengen van zes naar twintig of dertig jaar. “Voor het tempo van de inrichting van natuurgebieden is deze verlenging van cruciaal belang”, vindt hij.

Rietkerk stelde in de Eerste Kamer aanvullende vragen aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) naar aanleiding van de achtste voortgangsrapportage Natuur. Uit die rapportage blijkt dat het tegenvalt met de snelheid waarmee natuurgebieden worden ingericht. De afspraken voor 2027 worden niet gehaald.

Rietkerk zegt dat hij eind 2020 van de regering de toezegging kreeg dat er langjarige contracten voor boeren komen. In 2021 werd in de Tweede kamer een motie van CDA’er Derk Boswijk aangenomen om contracten voor agrarisch natuurbeheer te verlengen. ”Waarom duurt dat zo lang?”, vraagt Rietkerk.

‘Geld voor langjarige contracten is er’

Die langjarige contracten zijn volgens Rietkerk van wezenlijk belang om boeren zekerheid te bieden. “Waarom zijn die contracten dan nog steeds voor zes jaar? Het geld is er.” Rietkerk doelt op het transitiefonds voor het landelijk gebied van € 24,3 miljard. Dit transitiefonds loopt in principe tot 2035, maar dat hoeft geen belemmering te zijn, zegt hij. Er zijn best financiële mogelijkheden om het beschikbare geld over langere perioden uit te strijken dan tot 2035, om zo langjarige contracten te sluiten.

In de nog niet ingediende stikstofwet worden de doelen voor vermindering van de stikstoflast op natuurgebieden met vijf jaar naar voren gehaald. Nu staat nog in de wet dat in 2035 de stikstoflast met ongeveer de helft moet worden gereduceerd. Het kabinet wil dat naar voren halen naar 2030, met ijkmomenten in 2025 en 2028.

Rietkerk is geen voorstander van een hakbijl die in 2030 naar beneden komt. Hij is wel voorstander van goede tijdschema’s. “Maar ik heb als gedeputeerde van Overijssel vaker met soortgelijke gebiedsprocessen te maken gehad. Kwaliteit gaat boven snelheid. Landbouw en natuur gaan hand in hand. En als je dit goed wilt doen, duurt het zo ruim tien jaar!”

Beheer
WP Admin