Partner
Foto: MSD PluimveePartner

Resultaten 1 ster Beter Leven constanter en beter voorspelbaar na coccidiose-vaccinatie

Een coccidiose-vaccinatie zorgt voor beter voorspelbare technische resultaten en vijf punten betere voerconversie bij vleeskuikens met 1 ster Beter Leven. Dit blijkt uit onderzoek op praktijkbedrijven uitgevoerd door MSD Animal Health.

In de praktijk geven pluimveehouders aan dat vaccineren voor coccidiose een constanter en beter voorspelbaar resultaat geeft. Dit strookt met bijgaande grafieken (figuur 1 en 2). Daaruit blijkt dat als de piek van coccidiose eenmaal geweest is, er daarna niet tot nauwelijks coccidiose wordt waargenomen. Of zoals een pluimveehouder zei: “Na de coccidiose-piek groeien de dieren door en krijg ik niet nog een keer een coccidiose-moment.”

Figuur 1 en 2. Verloop van de letselscore gedurende de groeiperiode bij traaggroeiende vleeskuikens (Van Dijk-Pecher et al. WVPA 2017). – Bron: MSD
Figuur 1 en 2. Verloop van de letselscore gedurende de groeiperiode bij traaggroeiende vleeskuikens (Van Dijk-Pecher et al. WVPA 2017). – Bron: MSD Animal Health

De linkergrafiek laat zien dat de piek na vaccinatie eerder én lager is dan bij gebruik van coccidiostatica. De vaccinatie zorgt ervoor dat er in een vroeg stadium op een gecontroleerde en milde manier coccidiose door een koppel gaat, waarbij de schade zodoende minimaal is. Hierdoor ontstaat grip op de situatie in de stal. Dit zorgt voor een veel voorspelbaarder resultaat dan wanneer coccidiose in een later groeistadium op eigen houtje zijn gang gaat. Zeker bij langzaam groeiende kippen heeft coccidiose na het gebruik van coccidiostatica extra tijd om aan het einde van de mestperiode nog forse schade aan te richten.

Voerconversie 5 punten beter

Dit bleek ook uit intensieve monitoring die van eind 2015 tot eind 2016 is toegepast bij vier Beter Leven 1 ster-bedrijven. Tijdens deze monitoring zijn zowel het verloop van de verschillende coccidiose-soorten als de impact van coccidiose op de technische resultaten in beeld gebracht. Deze bedrijven werden allemaal beleverd door dezelfde voerproducent.

De bedrijven zijn meerdere rondes gevolgd. Daarbij werd bij meerdere rondes steeds gebruikgemaakt van coccidiostatica. Daarna werden bij meerdere rondes de koppels op dag 0 gevaccineerd met een coccidiose-vaccin. Ook uit interne data (verzameld tussen 2015 en 2021) van MSD Animal Health, afkomstig van 89 koppels traaggroeiende vleeskuikens, bleek een verbeterde darmgezondheid en verminderde letselscore bij de gevaccineerde groep; met een vroegere piek tijdens vaccinatie.

In de rondes waarin een coccidiose-vaccin werd gebruikt:

  • Verbeterde de voerconversie significant met vijf punten ten opzichte van de rondes met coccidiostatica in het voer.
  • Waren de letsels in de darm veroorzaakt door coccidiose minder ernstig of minder heftig dan de rondes met coccidiostatica in het voer.
  • Werden de letsels in een kortere periode gezien. In de rondes waarin de coccidiostatica werden gebruikt, kwamen de letsels veroorzaakt door coccidiose op een later moment en meer verspreid door de ronde heen.
  • Werd de darmgezondheid significant verbeterd ten opzichte van de rondes met coccidiostatica in het voer.

Wilt u ook constantere en beter voorspelbare resultaten? Maak een afspraak met dierenarts Franny Pecher van MSD Animal Health via Franny.pecher@merck.com.

Bron: 2017. Impact of coccidiosis vaccination on coccidial lesion score, gut health and production parameters in slow growing broilers. Franny van Dijk-Pecher1, Kristof Van Mullem1, Paul Cornelissen2 MSD Animal Health the Netherlands, Boxmeer1, Pluimveepraktijk Noord en Oost, Slagharen, Netherlands2

NL-PAR-231200001 © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, Verenigde Staten en haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Beheer
WP Admin