Voor de productie van Beter Leven vleeskuikens met 1 ster is een vrije uitloop noodzakelijk. Die moet vóór eind 2025 gerealiseerd zijn. - Foto: Bert Jansen PluimveeNieuws

Regiegroep wil knelpunten overstap Beter Leven-keurmerk aanpakken

De Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens wil de vleeskuikensector helpen bij het oplossen van problemen bij de omschakeling naar het Beter Leven-keurmerk (BLK) met 1 ster.

De regiegroep begeleidt geen individuele bedrijven. Pluimveehouders en andere ketenpartijen kunnen knelpunten melden bij de slachterijen Esbro, Storteboom en Plukon en bij pluimveehouderij-organisaties LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij en NVP.

Overdekte uitloop

In 2023 voeren supermarkten alleen nog vers pluimveevlees met een 1 Beter Leven-ster. Dat betekent dat veel pluimveehouders moeten overstappen op productie voor het Beter Leven-keurmerk. Pluimveehouders die overstappen, moeten voor het einde van 2025 beschikken over een overdekte uitloop. De regiegroep gaat zich onder meer inzetten om belemmeringen bij het verlenen van de vergunningen daarvoor weg te nemen.

De regiegroep doet ook onderzoek naar de impact van de omschakeling in Nederland en deelt ervaringen en kennis met de landelijke overheid, provincies en regio’s over deze grootschalige verandering in de pluimveehouderij.

Dierenbescherming

Marijke de Jong van de Dierenbescherming is voorzitter van de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens. In de regiegroep werken verder brancheorganisaties Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en het ministerie van LNV samen.

Marktprogramma Verduurzaming

De Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens is opgericht door het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP), dat zich richt op dierenwelzijn, natuur en milieu. De partners van dit samenwerkingsverband willen in alle afzetkanalen vraag en aanbod naar duurzamere dierlijke producten beter op elkaar laten aansluiten, met financiering vanuit de afzetmarkt.

Beheer
WP Admin