Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenNieuws

Raad van State stelt POV grotendeels in ongelijk

Het bezwaar dat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) tegen het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert’ heeft, is door de Raad van State (RvS) maar voor een heel klein deel gehonoreerd.

De gemeente had het bestemmingplan geactualiseerd op basis van de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant. De POV is het niet eens met die aanpassing omdat de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan nu biedt voor varkenshouders alleen onder strenge voorwaarden gebruikt mogen worden. Tegen al die (nieuwe) voorwaarden die invulling gegeven aan een zogeheten Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) – de cumulatieve geurhinder, de achtergrondconcentratie fijn stof, de zorgvuldige dialoog en de stalderingsregeling – maakt POV bezwaar.

Fijnstofregel in strijd met Wet milieubeheer

Volgens de Raad van State hebben Provinciale Staten verordening aan veehouderijen ingesteld om de impact van veehouderijen op de omgeving te verminderen. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft terecht deze regels in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen, oordeelt de RvS. Echter wel met een uitzondering, de regels over de jaargemiddelde fijnstofconcentratie kunnen niet. Het argument van de POV dat deze fijnstofregel in strijd is met de Wet milieubeheer honoreert de RvS.

Reactie POV

In een reactie op de uitspraak stelt POV dat de uitspraak in ieder geval aan provincies de mogelijkheid biedt om in de toekomst onder de Omgevingswet eigen voorwaarden te stellen. De Raad van State laat namelijk de ruimtelijke eisen van de provincie overeind, met uitzondering van de fijnstofeis.

Beheer
WP Admin