Marianne Thieme, PvdD.<em><br />Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

PvdD wil eerst referendum over TTIP en Ceta

De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet geen besluiten neemt over de handelsverdragen TTIP en Ceta voordat er een referendum is gehouden.

Marianne Thieme (PvdD) roept het kabinet op het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (Ceta) niet in werking te laten treden voordat het Nederlandse volk zich daarover heeft uitgesproken. “Een referendum over Ceta is al aangekondigd. Alleen het feit al dat de bevolking zich tegen deze foute handelsdeal zal willen uitspreken is reden genoeg om het verdrag niet in werking te laten treden, voordat dat referendum is gehouden”, aldus Thieme. Ze vindt dat Ceta en TTIP een ernstige bedreiging vormen voor de democratie, dierenwelzijn, natuur, milieu en de Nederlandse boeren.

Beheer
WP Admin