Vergaderzaal provinciehuis Noord-Brabant - Foto: Jan Zandee AlgemeenNieuws

PS wil tweede bijeenkomst over duurzame veehouderijplannen

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben besloten om een tweede bijeenkomst te houden over de plannen van Gedeputeerde Staten over de duurzame veehouderij. Alleen de coalitiepartijen vonden het niet nodig voor de beslissende Statenvergadering op 7 juli.

Dat bleek tijdens de ‘oordeelvormende’ bijeenkomst waarin de versnelling van de transitie duurzame veehouderij werd besproken.
Alle oppositiepartijen vonden echter dat er te weinig ruimte was om alle aspecten te bespreken. Iedere fractie kreeg tijdens de vergadering maar twee minuten spreektijd. Dat zorgde voor weinig inhoudelijke discussie, maar uitsluitend het uitwisselen van standpunten.

Omdat meerdere partijen behoefte hebben aan meer overleg, is besloten een tweede bijeenkomst te plannen. Tijdens dat overleg zullen onderwerpen als de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV), mestverwerking, het flankerend beleid, de juridische houdbaarheid en het draagvlak in de samenleving aan de orde komen. De tweede vergadering staat gepland voor volgende week vrijdag 30 juni.

Beheer
WP Admin