Vaccinatie is onderdeel van het traject naar PRRS-vrije biggen, maar nooit alleen de oplossing. - Foto: Twan Wiermans VarkensColumn

‘PRRS als varkensvijand nummer 1’

De varkenshouderij heeft PRRS tot veterinaire vijand nummer 1 verklaard. Over drie jaar moet de helft van de biggenuitstroom vrij zijn van het veldvirus, is de ambitie. In 2050 mag PRRS zelfs geen onderwerp van gesprek meer zijn.

Dit jaar zijn twee projecten van start gegaan om de biggenuitstroom op een aantal bedrijven PRRS-vrij te krijgen. Het is niet onmogelijk, maar ook zeker niet eenvoudig om zover te komen. Dat beseft iedereen die betrokken is bij deze projecten.

De moeilijkheid zit in de uitvoering. Dus het voorkomen dat het PRRS-virus wordt binnengehaald of wordt versleept door het bedrijf. Dat is bijna niet vol te houden voor een hele lange periode, is de belangrijkste les uit eerdere projecten.

Latent risico

Door te streven naar PRRS-vrije uitstroom van biggen blijft het virus op de achtergrond aanwezig. Het boek kan niet dicht, om het zo maar te zeggen. Daarom groeit ook de belangstelling voor depop-repop en de keuze voor hogere varkensgezondheid. Dan is gezondheid veel minder vaak onderwerp van gesprek.

Neemt de arbeidsvreugde toe, dan zal vooral ook het rendement omhoog schieten. Diergezondheid is met afstand de belangrijkste voorwaarde voor een goed verdienmodel in de varkenshouderij.

Bewustwording is het begin

De helft van de biggenuitstroom over drie jaar PRRS-onverdacht is ambitieus. Niettemin is het een stap vooruit als de bewustwording over varkensgezondheid groeit. Misschien krijgen dan meer boeren de smaak te pakken en heeft voor 2030 de helft van de varkenshouders gekozen voor SPF-dieren. Wie zal het zeggen.

Het is wel duidelijk dat het bestaansrecht van de varkenshouderij onder meer sterk is verbonden met het onderwerp diergezondheid, zowel economisch als maatschappelijk.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief varkensgezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.

Reacties

  1. Diergezondheid is met afstand de belangrijkste voorwaarde voor een goed verdien model in de varkenshouderij. Voor de varkenshouder wel te verstaan! De periferie heeft geen enkel voordeel van varkens met een hoge gezondheids status. Dat en de hoge varkensdichtheid is er volgens mij de oorzaak van dat SPF in Nederland nooit is gestimuleerd terwijl High Health (hoge gezondheid) in veel andere landen de standaard is.

Beheer
WP Admin