Foto: Canva en FDF RundveeNieuws

Protest FDF bij FrieslandCampina gaat niet door

Farmers Defence Force (FDF) gelast de geplande actie af tegen FrieslandCampina bij het hoofdkantoor in Amersfoort morgenvroeg 3 maart, omdat er onder de achterban geen overeenstemming was over het al dan niet actievoeren.

Volgens FDF zijn bijna alle melkveehouders het er over eens dat het onacceptabel is dat Royal FrieslandCampina (RFC) geen nabetaling uitkeert, maar over het nut en de noodzaak van een FDF-actie waren de RFC-leden het niet eens. FDF zegt het motto ‘All4One’, allen voor één, serieus te nemen en geen verdeeldheid onder de boeren te willen veroorzaken en besluit daarom dus de actieplannen terug te nemen. In een korte vlog naar zijn achterban licht voorzitter Mark van den Oever het besluit toe.

FDF komt met lijst adviezen

Ondanks de afgelasting legt Farmers Defence Force een lijst met dringende adviezen neer bij de top van FrieslandCampina. Als eerste wil FDF dat Schumacher namens RFC niet meer meepraat over het verdienmodel in de gesprekken over Farmer Friendly. Verder wil FDF dat RFC het besluit om geen nabetaling uit te keren, terugdraait. Ook willen de actieboeren minder ‘stropdassen’ bij RFC, minder bovenwettelijke leveringsvoorwaarden en stemrecht voor alle leden-melkveehouders.

Lees ook: Geen nabetaling maar terugbetaling bij FrieslandCampina