RundveeAchtergrond

Prijs melkkoe komt onder druk

De prijs van melkvee is dusdanig hoog dat de afzet in Nederland taant. Bij boeren met een achtergebleven melkproductie is de animo om in de laatste fase van het seizoen nog te investeren in duur vee minimaal. De melkprijs is gezakt en ruwvoer is duur. Omdat de melkkoeien al langer zijn aangehouden, komt er over enkele weken meer opruiming, maar niet zozeer vanwege inzet van nieuw vee.

Buitenlandse afnemers van vaarzen (Engeland, Spanje) houden al langer de boot af vanwege de prijs. Exporteurs naar verre bestemmingen verkeren in onzekerheid wat de invloed van de Schmallenberg-problematiek gaat betekenen voor de vraag. Voor nieuwe bestemmingen als Turkije gelden onduidelijke aanvullende voorwaarden. Hun inkoop staat op een lager pitje, er blijft meer over voor het binnenland.

Beheer
WP Admin