Praktijknetwerken Veenkoloniën gesmoord in procedures - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Praktijknetwerken gesmoord in procedures

Praktijknetwerken in de Veenkoloniën zijn gesmoord in administratieve procedures. Het subsidiesysteem rond de praktijknetwerken is in de afgelopen jaren zo veranderd, dat projectleiders het bijna niet meer durven om boeren aan te moedigen deel te nemen.

Dat schrijft Monica Commandeur in een bijdrage aan een Europees symposium dat in juli in Birmingham is gehouden.

Voor de Praktijknetwerken was aanvankelijk ruim €3,1 miljoen aan subsidie verleend, waarvan uiteindelijk bij de aanvraag €2,97 miljoen werd vastgesteld. Daarop werd wegens correcties een bedrag van €231.726 gekort, blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland desgevraagd heeft verstrekt.

Commandeur is zelf ook als projectleider betrokken geweest bij praktijknetwerken in de Veenkoloniën. Zij vindt dat de Europese Unie lering moet trekken uit de ervaringen die in de afgelopen periode zijn opgedaan met de plattelandsontwikkelingsprojecten. Projecten in de Veenkoloniën werden geconfronteerd met kortingen op subsidies die tot ongemakkelijke situaties leidden.

Praktijknetwerken Veenkoloniën in kaart

In 2013 werd subsidie uitgetrokken voor 62 Praktijknetwerken. De projecten moesten uiterlijk op 1 juli van het vorig jaar zijn afgerond. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft desgevraagd de gegevens over de subsidieprojecten openbaar gemaakt. Boerderij heeft ze in kaart gebracht:

Meer dan een derde projecten zijn gekort

Uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), waar deze krant de beschikking over heeft, blijkt dat meer dan een derde van de projecten in de Veenkoloniën te maken had met kortingen op de subsidie (22 van de 62 projecten). In 9 gevallen ging het om meer dan 10% van de gevraagde subsidie.

Belangrijke gedupeerde daarbij was Averis, dat in strijd met de regels een bedrijfsrelatie (Avebe) had betrokken als aanvrager. Formeel werd de subsidie verlaagd omdat er loonkosten werden opgevoerd, die de aanvrager zelf maakte. Dergelijke loonkosten waren niet subsidiabel. Daardoor liep Avebe ongeveer €125.000 aan subsidie mis.

De vier projecten waarbij Commandeur betrokken was (totaal subsidiebedrag €220.000) liepen in totaal ruim €66.000 aan steun mis.

In enkel geval helemaal geen uitbetaling subsidie

In een enkel geval werd de toegezegde subsidie in het geheel niet uitbetaald. Dat was een van de vier projecten waarbij Commandeur betrokken was. Reden was volgens RVO dat het project zich niet richtte op ‘participatie en kennisuitwisseling met de Veenkoloniën geweest. Dat was het doel van deze regeling’.

Tegen de beschikkingen van het ministerie van Economische Zaken om de subsidies te verlagen of in te trekken, is door een aantal betrokken boeren bezwaar aangetekend. Procedures lopen nog.

Beheer
WP Admin