PluimveeNieuws

PPE teert 6,9 miljoen euro in op reserves

Zoetermeer – Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft het jaar 2013 afgesloten met een negatief resultaat van ruim 6,9 miljoen euro. Dat bedrag komt zoals beoogd ten laste van de reserves.

Het negatieve resultaat is conform het beleid om de reserves zo klein mogelijk te houden. Het negatieve resultaat van 6,9 miljoen euro is 551.000 euro minder negatief dan was begroot. Het PPE had vooral meer inkomsten uit de heffingen (3,7 ton) dan was verwacht. Er is 237.000 euro minder aan subsidies uitgegeven dan was begroot.

Aan de kostenkant hebben vooral de uitgaven die zijn gedaan voor ruimingen van pluimveestapels vanwege zes laagpathogene AI-uitbraken in 2013 een flink gat geslagen in het Diergezondheidsfonds. De kosten van het Diergezondheidsfonds zijn ruim 3,6 miljoen euro hoger uitgevallen dan was begroot.

Het Productschap beschikt nu nog over een vermogen van ruim 13 miljoen euro. Voor 2014 voorziet het productschap in zijn herziene opheffingsbegroting een negatief resultaat van ruim 1,3 miljoen euro. Voor veel sectoren zijn de heffingen verlaagd of worden ze niet meer opgelegd.

Wel wordt er geheven ten behoeve van het diergezondheidsfonds. Er moet een bedrag van in totaal 2,4 miljoen euro bijeen worden gebracht voor dit fonds. Ook voor gezondheidsonderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is meer geld uitgetrokken. In totaal gaat er 2,9 miljoen euro naar de GD, die dit geld besteedt aan onder meer basismonitoring en onderzoek.

In de begroting voor 2014 zijn verder een aantal opstartsubsidies voor de nieuwe organisaties die taken van het PPE overnemen opgenomen. Avined bijvoorbeeld krijgt een subsidie van 275.000 euro voor verhuizing van de KIP-database en Pluimned krijgt een opstartsubsidie mee van 42.760 euro.

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • NOP 2.0 scharreleieren
  • NOP 2.0 richtprijs kooi-eieren
  • Totaaloverzicht
  • Beheer
    WP Admin