Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

POV start juridische strijd tegen Brabant

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) maakt bekend dat zij de duurzaamheidsmaatregelen van de Provincie Noord-Brabant gaat aanvechten.

Dat gebeurt via twee sporen. Varkenshouders kunnen vanaf vandaag een schadeclaim indienen bij de provincie Noord-Brabant. De POV heeft op haar website een voorbeeldbrief beschikbaar voor varkenshouder om hun claim te onderbouwen.

Klik op de link onderaan dit artikel voor de voorbeeldbrief.

Plannen getoetst door juristen

De POV laat ook de rechtmatigheid van de Brabantse voorstellen toetsen bij de rechter. Daarvoor wordt een procedure gestart. De varkenshouders vroegen juristen om de plannen te toetsen aan de wet. De uitkomst is dat de maatregelen die de provincie een week geleden omarmde, onrechtmatig zijn.

Bovenwettelijke eisen

De Verordening Ruimte (inclusief de Brabantse Zorgvuldigheidsscore, BZV) en de Verordening natuurbescherming dwingen varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen en daarvoor maatregelen te treffen. Door de meerkosten daarvan ontstaat een ongelijk speelveld. Brabantse varkenshouders krijgen meerkosten ten opzichte van zowel buitenlandse als binnenlandse collega‘s. De POV is van mening dat een wettelijke grondslag voor de Brabantse plannen ontbreekt, zelfs als deze effectief zijn.

Beheer
WP Admin