AkkerbouwAchtergrond

Poolse areaal winterkoolzaad groeit

Het areaal winterkoolzaad in Polen groeit met 7 procent tot 850.000 hectare.

Rekening houdend met hoge opbrengsten zoals in de afgelopen jaren (27 tot 30 ton per ha) al het geval was, zal de oogst 2010 met 2,3-2,6 miljoen ton zelfs 8 % hoger uitvallen dan afgelopen jaar.

De verwerkingscapaciteit van koolzaad kan in Polen worden opgevoerd tot ruim 2,2 miljoen ton (een plus van ongeveer 18%). Hiervan zal de productie van koolzaadolie toenemen tot zo’n 0,9 miljoen ton. De export van koolzaad zal op hetzelfde niveau liggen als vorig jaar, te weten 230.000 ton. De import zal slinken tot 150.000 ton. Op het eind van volgend seizoen kunnen de reserves van raapzaad rond 122.000 ton liggen (circa 45 % minder dan afgelopen jaar). In de komende jaren zal de ontwikkeling van de olieindustrie in Polen voornamelijk afhangen van de groei van de binnenlandse marktvraag naar koolzaadolie voor de productie van biodiesel. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de toename van biogrondstoffen in brandstof (van 3,45 % in 2008 jaar tot 5,75 % in 2010 en 10 % in 2020) en een wereldwijde toename van het brandstofgebruik.

Beheer
WP Admin