Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Plantuienrassen reageren verschillend op droogte

UIKC organiseerde bij Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve in Colijnsplaat (Zeeland) een rondleiding langs de door hen gefinancierde uienproeven.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Luc Remijn van Delphy (op de foto links) en Eelco Boot van Rusthoeve leiden UIKC-deelnemers langs de proefvelden. De deelnemers krijgen uitleg over de proeven en horen de voorlopige conclusies. Participerende telers kunnen zelf aangeven wat ze onderzocht willen hebben. Bij meer participanten kunnen er meer proeven aangelegd worden. - Foto's: Anton Dingemanse

Bij een bemestingsproef is Urean in verschillende hoeveelheden en technieken en in combinaties met bijvoorbeeld KAS toegepast, om te zien in hoeverre er verslemping optreedt. Op dit veldje werd voor het zaaien 18-46-0, kort na het zaaien Urean met Teejet kunstmestdop en enkele weken geleden KAS 27% toegepast. De vergelijking is de toepassing van Urean met een standaardspleetdop voor zaai en na zaai.

Interessant zijn ook de proeven met kali. Omdat de meningen verdeeld zijn of toepassing van kali de kwaliteit van de ui positief beïnvloedt, zijn veldjes met verschillende kalitoepassingen aangelegd. Resultaten worden pas na het rooien bekend. Een veldje waar eerst patentkali werd toegepast en later Epso Microtop.

In het fungicidenproefveld liggen verschillende schema s. Enkele van de geteste middelen wachten nog op een toelating.

Bij de zaaiuien is de technische toepassing van contactherbiciden onder de loep genomen. Hier liggen proeven waar het middel met fijne druppel in oplopende dosering tot 100% is toegepast met Wingssprayer, samen met een conventioneel spuitsysteem.

De Koningsplanter laat in dit stadium al een gelijkmatiger beeld zien. Een vergelijkbaar beeld laat ook de Kramer Proplanter zien. Deze plantproeven blijven liggen en zijn tijdens de Uiendag op 24 augustus onderdeel van de rondleidingen.

De dop die in deze proef werd gebruikt is een airmix 03. Hier met een ui uit het betrokken proefveld.

In het Zuidwesten was het erg droog. Beregenen kan hier alleen tegen hoge kosten voor aanvoer van water. Het gewas heeft op zich nog niet zo veel van de droogte te lijden.

Het ras Sturon is geplant met twee nieuwe systemen. Op het controleveld een planting met de PeJe traditionele planter. In de demo zijn de Wifo precisiekoningsplanter en de Kramer Proplanter precisieplantmachine meegenomen. Op deze foto de uien van het controleveld met PeJe planter. In dit groeistadium is de diameter van de uien ongelijkmatig.

Luc Remijn geeft uitleg over de bijzonderheden van een ras.

In de rassendemo's van de tweedejaars plantuien staan 11 rassen gele uien. Over opbrengst en kwaliteit valt nog niet veel te zeggen, die zullen door de droogte wel gemankeerd zijn. Het blijkt dat rassen die normaal goed presteren door de droogte duidelijk minder presteren. Dat is een interessant gegeven voor de telers die niet kunnen beregenen.

De gebruikelijke 100%-dosering voor een grove druppel met fijne druppel. Deze dosering met fijne druppel is te hoog. Tot 50% dosering liet deze toepassing nauwelijks tot geen schade aan de uien zien.

Het resultaat van tweederde herbicidedosering toegepast met Wingssprayer met fijne spleetdop.

Door de droogte tijdens de kiemperiode is ook in de proeven meerwassigheid te vinden.

Beheer
WP Admin