Foto: Michel Velderman AkkerbouwNieuws

‘PlanetProof te veel mee in discussie glyfosaat’

PlanetProof gaat te veel mee in de discussie over glyfosaat. Dat gaat ten koste van verduurzaming van teelten. Dat zegt Gertjan Van Dueren-Den Hollander van akkerbouwbedrijf Geduho. Hij was spreker op het Agrio-akkerbouwsymposium ‘Inspanning wordt beloond’.

“In de discussie over glyfosaat overheerst de emotie boven de feiten. Glyfosaat past heel goed in een duurzame teelt”, zegt Van Dueren-Den Hollander. “Bijvoorbeeld bij niet kerende grondbewerking. Natriumfluoride in tandpasta is schadelijker dan glyfosaat.”

Als leverancier van aardappelen aan coöperatie Nedato is Geduho deelnemer aan het milieukeurmerk On the Way to PlanetProof. “Nedato heeft klanten voor PlanetProof-aardappelen, dus telen wij die.”

Vergoeding zo’n € 1.000 per hectare

De vergoeding voor de aardappelteelt onder het keurmerk is zo’n € 1.000 per hectare. Dat bedrag heb je als teler ook nodig, zegt Van Dueren-Den Hollander. “Je hebt de directe kosten van duurdere middelen, extra arbeid omdat glyfosaat niet mag en ook om het risico af te dekken als je door minder beschikbare middelen een keer de kwaliteit niet haalt.”

Als systeem voor verduurzaming van teelten zou de akkerbouwer Veldleeuwerik verkiezen voor PlanetProof. “Veldleeuwerik werkt bottom-up. Iedere teler bepaalt zijn eigen tempo van continue verbetering. Het is een hartstikke goed systeem.”

Veldleeuwerik

Het kennisplatform Veldleeuwerik, waarin telers, afnemers, toeleveranciers en adviseurs samenwerken, ging eind vorig jaar ter ziele. In opdracht van het ministerie van Landbouw wordt nu uitgezocht in welke vorm, met name het praktijknetwerk van Veldleeuwerik kan worden voortgezet.